Skip to main content

​Roks minskar närvaron i Almedalen 2019

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2019 14:02 CEST

Roks minskar närvaron i Almedalsveckan 2019.

I år deltar Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, endast i liten omfattning i Almedalen. Vi anser att det som presenteras som ”världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor” (*) inte är en adekvat arena för oss att verka på som organisation i år. 

Roks ambition och uppdrag är att finnas på platser där fördjupade samtal pågår om viktiga samhällsproblem som mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn, och där de stödsökandes röst och erfarenheter tas på allvar och leder till politiska reformer. Roks arbetar mot våld, inte med.

Den utveckling vi har sett av Almedalen mot ett upplivat mingel i kombination med nazisters tillträde till arenan, gör att vi för närvarande väljer att fokusera våra resurser och vårt deltagande till andra platser och tillfällen.

(*) = Från Almedalen.se

Roks medverkan i Almedalen 2019 sträcker sig till ett seminarium som ordförande Jenny Westerstrand medverkar i. 

Måndag 1 juli: ”Stöd till brottsdrabbade – retorik utan reellt innehåll”

Tid: 15.00-15.45.
Plats: Tryggare Sveriges paviljong, Cramérgatan, H334.

Deltagare: Jenny Westerstrand, ordförande Roks, Rebecca Lagh, advokat, Jonny Cato, riksdagsledamot C, Peter Strandell, Stiftelsen Tryggare Sverige.
Moderator: Magnus Lindgren, Stiftelsen Tryggare Sverige. 

Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, är den enda riksorganisationen i Sverige som jobbar bara för och med kvinno- och tjejjourer. Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden med omkring 100 medlemsjourer som ger stöd och skydd åt kvinnor, tjejer och barn som utsatts för mäns våld, samt åt kvinnor i lesbiska relationer.  Roks uppgift är att tillvarata jourernas gemensamma intressen och stötta dem i deras viktiga arbete. Roks har även ett opinionsbildande syfte och arbetar utåtriktat med att synliggöra den verklighet som våra jourer möter. 

För mer information om Roks, följ oss på:
Newsroom
Facebook
Twitter
Youtube