Skip to main content

​Roks nya styrelse vald idag!

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2016 15:41 CEST

På Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks, årsmöte 21 och 22 maj, 2016 i Stockholm, samlades 125 kvinnor och tjejer från hela Sverige. På årsmötet valdes en delvis ny styrelse.

Zozan Inci, ordförande (omval), Femcenter kvinnojour Malmö

Beatrice Unander-Scharin, vice ordförande (sittande), Tjejjouren Ronja och Föreningen Kvinnohuset i Västerås

Wiveca Holst, kassör (sittande), Tyresö kvinno- och tjejjour

Veronica Ljushammar, ledamot (sittande), Tjejjouren i Luleå/Kvinnojouren Iris i Luleå

Nyval:

Eva Westerholm, ledamot, Kvinnojouren och tjejjouren Olivia Alingsås, Lerum och Vårgårda

Jill Angelin, ledamot, Kvinnojouren Borlänge

Maja Lundgren, ledamot, Stockholms tjejjour

Veronica Holzkämper, ledamot, Vilhelmina kvinnojour

Cecilia Heikkinen, ledamot, Kvinnoföreningen mot våld i Karlskoga/Degerfors

Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, är den enda riksorganisationen i Sverige som jobbar bara för och med kvinno- och tjejjourer. Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden med omkring 100 medlemsjourer som ger stöd och skydd åt kvinnor, tjejer och barn som utsatts för mäns våld, samt åt kvinnor i lesbiska relationer.  Roks uppgift är att tillvarata jourernas gemensamma intressen och stötta dem i deras viktiga arbete. Roks har även ett opinionsbildande syfte och arbetar utåtriktat med att synliggöra den verklighet som våra jourer möter.

För mer information om Roks, följ oss på:
Newsroom
Facebook
Twitter
Youtube