Skip to main content

Roks och Machofabriken på Skolforum

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2012 12:04 CEST

Hur jobbar tjejjourer ute i skolorna, på nätet och på jouren? Vilka material använder de sig av, och hur jobbar de med bemötande och stödarbete för unga tjejer? Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, kommer att finnas på Skolforum, den 29-31 oktober, i monter C11:49.

Bland annat kommer Botkyrka Tjejjour 101 Tillsammans berätta om sitt projekt och metodmaterialet Lås upp - om normkritiskt arbete i skolan.

Stockholms tjejjour delar med sig av sitt arbete med att stötta unga tjejer utsatta för sexuella övergrepp av närstående, och deras nya metodbok kommer att finnas i montern.

Roks vice ordförande Malin Olsson kommer bland annat att berätta om Roks nya material om Härskarteknikerna, som riktar sig särskilt till unga.

Machofabriken kommer också att finnas i Roks monter, och tillsammans med Nationella sekretariatet för genusforskning håller Machofabriken i ett seminarium under Skolforum. Machofabriken är ett metodmaterial som kan användas i unga grupper som ett verktyg i arbete för jämställdhet och mot våld. Under mässan Skolforum den 29-31 oktober i Älvsjö utanför Stockholm kommer Machofabriken att hålla i ett seminarium:
Måndagen den 29 oktober kl. 15.30-16.30, sal T4
Seminariet hålls i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning. Bokning sker via Skolforums hemsida.

Machofabriken är ett utbildningsmaterial om jämställdhet som sätter manlighet i fokus och riktar sig till unga. Materialet består av 17 korta filmer samt en ledarhandledning med interaktiva övningar. Machofabriken är ett samarbete mellan Män för Jämställdhet, Riksorganisationen för Kvinnojourer och Tjejjourer i Sverige (Roks) samt Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR). Machofabriken har möjliggjorts med medel från Arvsfonden. Utbildningsmaterialet distribueras av Liber.


För mer information om Roks medverkan vid Skolforum:
Anna Holmqvist, pressekreterare, 08-442 99 49, anna.holmqvist@roks.se


För mer information om Machofabriken:
Ida Ömalm Ronvall, verksamhetskoordinator, 08/17 82 00, info@machofabriken.se
www.machofabriken.se

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks, är den största medlemsorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i vårt land. Omkring 100 jourer ger stöd och skydd åt våldsutsatta kvinnor, tjejer och barn. Roks uppgift är att tillvarata jourernas gemensamma intressen och stötta dem i deras viktiga arbete. Roks har även ett opinionsbildande syfte, och arbetar utåtriktat med att synliggöra den verklighet som våra jourer möter.