Skip to main content

Roks ordförande Angela Beausang avgår

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2014 06:36 CEST

Hon var med och bildade Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks, för trettio år sedan och tillträdde som ordförande år 1996. Första gången. Andra gången var år 2009. När Roks ordförande Angela Beausang nu avgår i helgen är det med blandade känslor.

– Jag kommer att sakna den dagliga kontakten med jourerna, med journalisterna, men det är med stolthet jag lämnar ordföranderollen. Roks har varit med och förbättrat för kvinnor och tjejer som utsatts för mäns våld. Fast än finns mycket kvar att göra, säger Angela Beausang. 

Skälen bakom avgången är helt odramatiska. 

– Jag blir 67 år i höst och det är dags att lämna över ordförandeskapet. Åren har varit intensiva, men det finns inte en morgon jag vaknat utan att känna glädje över att få representera kvinnojourskvinnorna och tjejjourstjejerna. Den finaste och mest kunniga grupp samhället har. Deras unika expertis på mäns våld mot kvinnor måste vi vara mycket rädda om, säger Angela Beausang, som anser att jourkvinnor och jourtjejer borde bjudas in till varenda myndighet, högskola och arbetsplats för att utbilda om mäns våld mot kvinnor, ett av de allvarligaste hoten mot kvinnors hälsa.

 – Även om vi kommit långt finns fortfarande felaktiga föreställningar om vilka kvinnor som utsätts för våld av sina män och varför. Mäns våld mot kvinnor förekommer överallt, i alla samhällsgrupper, i alla åldrar och i alla bostadsområden. Roks kampanj ”Den man älskar aktar man” lyfte detta för sexton år sedan och det är en kampanj jag är väldigt stolt över. Vi visade våldets omfattning och natur. Att det inte går att utifrån utseende se vem som slår. 

Angela Beausang började som jourkvinna år 1979 på Kvinnojouren Blåklockan i Gävle. Därefter följde en anställning på kvinnojouren i Mölndal innan hon 1996 valdes till Roks ordförande. 

– Jag är stolt över att fått leda en organisation, som genom jourernas praktiska erfarenheter av mäns våld mot kvinnor, utifrån tusentals samtal med stödsökande kvinnor och tjejer, har kunnat bygga upp en stark kvinnofridslagstiftning. Lagen om grov kvinnofridskränkning, sexköpslagen, lagen om kontaktförbud i egna hemmet – alla mycket viktiga, men de blir verkningslösa om de inte används. 

Vilka är de viktigaste händelserna inom Roks under dina ordförandeår? 

– Vår stora ”Vårdnadskonferens” i Stockholm år 2011. Roks alla fokusår som gett ny kunskap om våld mot äldre kvinnor, om fruimport, om konsekvenserna av incest och andra sexuella övergrepp. Vår stora kvinnofestation 8 mars i år på Medborgarplatsen där jourkvinnor och jourtjejer från hela Sverige slöt upp för att demonstrera för självständiga, feministiska och finansierade jourer. Det är en förutsättning för att vi ska kunna stötta alla kvinnor, inte endast de som kommer från socialtjänsten. 

Vad ska du göra framöver? 

– Jag ska vara ledig! Jag ska träffa mina barnbarn! Jag ska flytta! Jag är pensionär! Men jag ska sitta kvar som expert i den ideella haverikommission, som granskar alla de myndighetskontakter kvinnor som dödats av sin partner haft för att se var det havererade. 


Namn: Angela Beausang. Född: Kållered. Uppvuxen: Göteborg. Familj: Make Jan och två barn, två barnbarn. Bor: Kågeröd. Bästa feministiska bok: Norska Amalie Skrams böcker. Uppdrag i Roks: Angela Beausang satt i Roks första styrelse år 1984-1987. Hon var ordförande för Roks första gången år 1996-2002. Andra gången år 2009-2014. Hon avgår under Roks årsmöte, som hålls på Arlanda, i helgen 10 – 11 maj.


Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks, är den största medlemsorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i vårt land. Omkring 100 jourer ger stöd och skydd åt våldsutsatta kvinnor, tjejer och barn. Roks uppgift är att tillvarata jourernas gemensamma intressen och stötta dem i deras viktiga arbete. Roks har även ett opinionsbildande syfte, och arbetar utåtriktat med att synliggöra den verklighet som våra jourer möter.

För mer information om Roks, följ oss på:
Newsroom
Facebook
Twitter
Youtube