Skip to main content

Roks välkomnar Vänsterpartiets besked att kvinnojourernas skyddade boenden ska fredas

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2019 10:30 CEST

Roks uppmanar alla partier att värna kvinnojourerna från upphandling.

Roks har organiserat kvinnojourer och tjejjourer i 35 år och är den organisation vars medlemmar uteslutande är kvinno- och tjejjourer. Roks kvinnojourer har gemensamt beslutat att inte delta i den upphandling som initierades av ett antal kommuner i Mellansverige.

Att upphandla vår verksamhet är att prisge våra stödsökande till en marknadens logik. Det är att ersätta kunskap, trygghet, stöd med vinstkrav, konfidentiella affärsavtal och konkurrens.

Roks gör motstånd mot det. Roks värnar kvinnojoursrörelsens särart och unika insatser för kvinnor och barn.

Roks hälsar med värme Vänsterpartiets tydliga ställningstagande för våra jourers ovärderliga arbete. Vi hoppas att alla andra partier ska följa deras ställningstagande och agera för att freda en verksamhet som i mer än fyrtio år gett skydd och stöd åt kvinnor och barn.

Roks ordförande Jenny Westerstrand finns på plats i Almedalen under tisdagen för frågor. Mobil 070 - 66  643 96.

Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, är den enda riksorganisationen i Sverige som jobbar bara för och med kvinno- och tjejjourer. Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden med omkring 100 medlemsjourer som ger stöd och skydd åt kvinnor, tjejer och barn som utsatts för mäns våld, samt åt kvinnor i lesbiska relationer.  Roks uppgift är att tillvarata jourernas gemensamma intressen och stötta dem i deras viktiga arbete. Roks har även ett opinionsbildande syfte och arbetar utåtriktat med att synliggöra den verklighet som våra jourer möter. 

För mer information om Roks, följ oss på:
Newsroom
Facebook
Twitter
Youtube