Skip to main content

”Sluta dalta med våldsamma pappor – barnens bästa måste stå i fokus vid vårdnadstvister!”

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2017 09:00 CET

Roks nya rapport Våld och Vårdnad, framtagen av juristen Eva Diesen.

Vid vårdnadsprocesser där våld varit inblandat, körs mammor och barn ofta över. Domstolarna saknar kunskap om mäns våld mot kvinnor vilket gör att man många gånger bortser från det våld som utövats av papporna och menar att vårdnadsfrågorna kan lösas i samförstånd. Opponerar sig mamman mot det, ses hon ofta som umgängessabotör.

Roks erfarenhet är att tingsrätterna är benägna att betrakta mammans våldsanmälan som mindre trovärdig om det samtidigt pågår en vårdnadstvist. Detta för att det finns en fördom som saknar stöd i forskningen att mammor i vårdnadsärenden riktar falska anklagelser mot pappor av strategiska skäl. Mammor anklagas dessutom ofta av pappor för att vara psykiskt instabila och inte kan ta hand om sina barn.

– Vår erfarenhet är även man tar större hänsyn till pappornas behov och rätt till barnet än det skydd och stöd som mamman och barnet behöver då de varit utsatta för våld, säger Roks ordförande Zozan Inci.

Detta bekräftas också i nya rapporten Våld & Vårdnad framtagen på uppdrag av Roks av juristen Eva Diesen som undervisar om relationsvåld och sexualbrott vid Stockholms universitet. Rapporten presenteras idag torsdag 16 februari på en konferens anordnad av Roks inför över 100 advokater, domare och andra som i sitt yrke kommer i kontakt med denna problematik.

– Roks långa erfarenhet är att domstolarna tenderar att vara försonliga mot våldsamma män och att det ofta är pappornas intressen som står i fokus vid domstolsprövningen, inte barnens. Allt fokus ligger istället på att föräldrarna ska hitta en samförståndslösning, utan djupare analys av hur barnets bästa ska tillgodoses, säger Zozan Inci.

Roks kräver:

* Att samtliga domstolar måste genomgå kvalificerad utbildning om mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn.

* Att barnets rätt att skyddas mot våld från en vårdnadshavare alltid måste gå före vårdnadshavarens rätt till barnet. Barn ska slippa påtvingat umgänge med en våldsam förälder. Detta är att värna barnets bästa.

* Att Sverige följer Norges goda exempel om barnkonventionen som blivit lag. Där måste barnets vilja i vårdnadsprocesser redovisas från sju års ålder och när domen är klar, måste domare och barnpsykolog förklara den för barnet efteråt.

* Att även barn får rätt till ett eget juridiskt ombud i vårdnadsprocesser, precis som de har rätt till när det handlar om brott av närstående eller LVU. Det är inkonsekvent att så inte sker även vid vårdnadsprocesser.

//Zozan Inci, ordf Roks

Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, är den enda riksorganisationen i Sverige som jobbar bara för och med kvinno- och tjejjourer. Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden med drygt 100 medlemsjourer som ger stöd och skydd åt kvinnor, tjejer och barn som utsatts för mäns våld, samt åt kvinnor i lesbiska relationer.  Roks uppgift är att tillvarata jourernas gemensamma intressen och stötta dem i deras viktiga arbete. Roks har även ett opinionsbildande syfte och arbetar utåtriktat med att synliggöra den verklighet som våra jourer möter.

För mer information om Roks, följ oss på:
Newsroom
Facebook
Twitter
Youtube