Skip to main content

​Trots 14 år av debatter och akuta åtgärder: ”100 000 ungdomar i Sverige växer upp med begränsningar, kontroll och hot i hederns namn!”

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2016 10:33 CET

– Fastän politiker och myndigheter sedan länge känt till att tjejer och kvinnor i Sverige dagligen utsätts för våld och kränkningar i hederns namn, misslyckas de med att stoppa våldet. Nu är det nödvändigt att tillsätta en nationell handlingsplan för hur vi får ett stopp på diskrimineringen, säger Roks ordförande Zozan Inci.

26-åriga Fadime Sahindal mördades av sin pappa år 2002. Det blev en väckarklocka för det svenska samhället och akuta åtgärder sattes in för att inte fler unga skulle drabbas av liknande öden.

Ändå stiger siffran över utsatta ungdomar, mest tjejer. Fler än 100 000 ungdomar växer upp med begränsningar, kontroll och i vissa fall hot och våld i hederns namn, enligt en rapport av regeringens utredare Carin Götblad i juni 2014. År 2009 låg siffran på 70 000, enligt en undersökning från Ungdomsstyrelsen.

Alldeles nyligen genomförde organisationen ”Varken hora eller kuvad” en enkätundersökning i segregerade områden i Stockholm. 1100 ungdomar fick svara på frågor om sin egen frihet. 83 procent av tjejerna får inte ha killkompisar. 73 procent av tjejerna får inte inleda en kärleksrelation innan de gifter sig. 28 procent av tjejerna upplever att de kontrolleras ”mycket hårt” av sina manliga släktningar och föräldrar. 56 procent av tjejerna får inte delta i fritidsaktiviteter där pojkar är med

– Det stora problemet är att det dels saknas en strategisk, nationell handlingsplan och dels lokala handlingsplaner för alla skolor, socialtjänsten, Migrationsverket, SFI etc för hur vi får ett stopp på diskrimineringen, säger Zozan Inci

Socialtjänsten och andra myndigheter erbjuder inte stöd och hjälp på lång sikt, därmed misslyckas man med sitt uppdrag. Efter att tjejer och kvinnor lämnar de skyddade boenden som de flytt till, lämnas de ensamma att bygga upp livet efter uppbrottet från familjen. Det är oacceptabelt. Praktiska och sociala behov måste säkras, annars är risken överhängande att tjejerna och kvinnorna återvänder hem för att ensamheten blir för stor.

Onsdagen 10 februari kl 14-17 i Katasalen i ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm, lanserar Roks sitt fokusår ”Våld i hederns namn” genom att arrangera en paneldebatt med bla jämställdhetsminister Åsa Regnér, advokat Elisabeth Massi Fritz och Roks ordförande Zozan Inci. Vi premiärvisar samtidigt vår nya film, ”Jag har förlorat dom alla”. Möjlighet finns att göra en anonym intervju med en av tjejerna i filmen som utsatts för våld i heders namn. 

Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, är den enda riksorganisationen i Sverige som jobbar bara för och med kvinno- och tjejjourer. Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden med omkring 100 medlemsjourer som ger stöd och skydd åt kvinnor, tjejer och barn som utsatts för mäns våld, samt åt kvinnor i lesbiska relationer.  Roks uppgift är att tillvarata jourernas gemensamma intressen och stötta dem i deras viktiga arbete. Roks har även ett opinionsbildande syfte och arbetar utåtriktat med att synliggöra den verklighet som våra jourer möter.

För mer information om Roks, följ oss på:
Newsroom
Facebook
Twitter
Youtube