Skip to main content

Uttalande från Roks årsmöte i Stockholm 2016: Stoppa distributionen av porr!

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2016 14:29 CEST

På Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks, årsmöte 2016 i Stockholm, samlades 125 kvinnor och tjejer från hela Sverige. På årsmötet antogs följande uttalande:

”Pornografin har blivit allt grövre och konsumenterna allt yngre. Enligt forskaren Max Waltman innehåller mainstreamporr våld i 90 procent av scenerna och fysiska skador är vanligt förekommande inom framställningen av porr. Forskning visar också en mängd skadeverkningar i den kommersiella pornografins kölvatten. Bland annat blir män som kontinuerligt konsumerar porr mer sexuellt aggressiva samt anammar attityder som främjar eller trivialiserar våld mot kvinnor. Pornografin som sprids inspirerar till och normaliserar mäns övergrepp mot kvinnor och barn. Män som ser på porr är också statistiskt sett mer benägna att köpa sex.

Bland de kvinnor som rekryteras till porrindustrin finns en betydande andel som under uppväxten utsatts för sexuella övergrepp och grava försummelser. Och många är, eller har varit, i prostitution.

Porren förhindrar kampen för jämställdhet genom att normalisera kränkningar mot kvinnor och normalisera stereotyper. Så länge vi låter porrindustrins infrastruktur vara i fred kommer porren att fortsätta livnära sig på och göda mäns våld mot kvinnor.

I 31 år har Roks drivit frågan att pornografi är sexualiserat våld. Konsekvenserna är direkt skadliga för såväl enskilda kvinnor och tjejer som för gruppen kvinnor och tjejer då den befäster en underordning i förhållande till män. Det finns ett hårt motstånd och ibland hån från de som hävdar att ett porrförbud är detsamma som censur, ett brott mot yttrandefriheten och att tillåta porr istället är en demokratisk rättighet som man bör värna till varje pris. Trots det kämpar vi vidare. Vi tar fighten och kommer inte att ge upp.

I manifestet #Porrfritt, som Roks tagit fram, tillsammans med Sveriges Kvinnolobby och Unizon, begär vi en utredning som dels ska undersöka hur kopplerilagen kan tillämpas även på den pornografiska produktionen, dels föreslå en lagändring som stryper distributionen, enligt samma undantag som gäller för barnpornografi och alkoholreklam.

Våra tre organisationer har nyligen haft ett första möte med statssekreterare Catharina Espmark på Justitiedepartementet där vi diskuterat dessa frågor. Låt det inte stanna vid det. Vi kräver att regeringen undersöker möjligheterna att göra allt för att störa porrindustrins infrastruktur.

Ett jämställt samhälle är ett porrfritt samhälle!”

Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, är den enda riksorganisationen i Sverige som jobbar bara för och med kvinno- och tjejjourer. Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden med omkring 100 medlemsjourer som ger stöd och skydd åt kvinnor, tjejer och barn som utsatts för mäns våld, samt åt kvinnor i lesbiska relationer.  Roks uppgift är att tillvarata jourernas gemensamma intressen och stötta dem i deras viktiga arbete. Roks har även ett opinionsbildande syfte och arbetar utåtriktat med att synliggöra den verklighet som våra jourer möter.

För mer information om Roks, följ oss på:
Newsroom
Facebook
Twitter
Youtube