Skip to main content

Våldet går inte i pension!

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2013 06:30 CEST

Den 15 juni 2013 uttrycker hela världen sitt motstånd mot att äldre kvinnor och män utsätts för våld, övergrepp och lidande. FN:s generalförsamling har utsett den 15 juni till Världsdagen om våld och övergrepp mot äldre. I Sverige uppmärksammas dagen av Roks, som tillsammans med åtta andra organisationer driver kampanjen Våldet går inte i pension!

- Eftersom Roks ifjol satte extra fokus på våld mot äldre kvinnor är vi glada att kunna fortsätta uppmärksamma den här viktiga frågan. Det känns bra och viktigt att vi går ihop med så många organisationer med olika inriktningar och tillsammans arbetar för att lyfta frågan om våld mot äldre, säger Carina Diaz, styrelseledamot i Roks och Roks representant i 15 juni-nätverket.

Det finns en bild av äldre som snälla och svaga som gör det svårt att föreställa sig att någon kan slå en äldre person – eller att äldre själva slår. Men det är inte särskilt ovanligt att äldre utsätts för våld. I hemmet kan det vara en partner, ett barn eller barnbarn som utövar våld, och på ett äldreboende kan en granne eller personal vara förövare. Dessutom är våld mer än slag och sparkar. Hot och kränkningar, ekonomiskt utnyttjande, sexuella övergrepp och vanvård är också våld.

- Det är viktigt att lyfta fram att våld mot äldre inte bara handlar om sjukdom och ålderdom, utan att äldre kvinnor också utsätts för samma typ av våld som yngre kvinnor – det vill säga av sin partner. Några av de äldre kvinnor som kommer till kvinnojourerna har utsatts för våld under hela sitt äktenskap, under flera decennier! Ändå har de inte sökt stöd. Ett syfte med vårt äldreår var att få äldre kvinnor att söka stöd i större utsträckning, hos kvinnojourer och andra aktörer. Vi behöver fortsätta prata om våld mot äldre kvinnor med alla som kan tänkas komma i kontakt med utsatta, säger Carina Diaz.

Den 15 juni kommer FN:s dag att uppmärksammas på flera håll i landet, av kvinnojourer och andra organisationer. Och redan den 12 juni arrangerar 15 juni-nätverket ett seminarium i riksdagen, för att presentera kampanjen. Medverkar gör även representanter från Region Gotland som berättar om sina erfarenheter när det gäller handlingsberedskap och samverkan kring våld mot äldre

Kampanjen Våldet går inte i pension! drivs av ett nätverk som samordnas av Sveriges Pensionärsförbund (SPF) och Brottsofferjourernas Riksförbund med representanter från Socialstyrelsen, Länsstyrelsen i Stockholm, Kommunal, Vänsterpartiet, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks), Pensionärernas Riksorganisation (PRO) och Sveriges Pensionärers Riksförbund (SPRF). 

 Läs mer på www.spf.se/valdetipension

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks, är den största medlemsorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i vårt land. Omkring 100 jourer ger stöd och skydd åt våldsutsatta kvinnor, tjejer och barn. Roks uppgift är att tillvarata jourernas gemensamma intressen och stötta dem i deras viktiga arbete. Roks har även ett opinionsbildande syfte, och arbetar utåtriktat med att synliggöra den verklighet som våra jourer möter.

För mer information om Roks, följ oss på:
Newsroom
Facebook
Twitter
Youtube

Bifogade filer

PDF-dokument