Pressinbjudan - Ronneby på väg att nå högt uppsatta miljömål

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2019 08:30 CET

Nu är Ronneby kommuns miljöbokslut för 2018 klart. Det är tuffa mål som kommunen vill nå till år 2020 och stora steg har tagits bland annat inom klimatområdet.

Media hälsas välkomna!

Datum: 2019-03-20

Tid: 12.30-13.30

Plats: Eringsbodasalen


Närvarande är: Kenneth Michaelsson (Ordförande miljö- och energirådet)

Sofie Samuelsson (Miljöutvecklare)

Karin Lundberg (Miljösamordnare)

För mer information kontakta:

Karin Lundberg

Tel: 0457-61 81 72

E-post: karin.lundberg@ronneby.se

Ronneby kommun har cirka 29 600 invånare och ligger attraktivt mellan hav och skog. Vi har bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.

Läs vidare »

Äldrenämnden i Ronneby gör en IVO-anmälan

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2019 15:43 CET

Äldrenämnden i Ronneby har idag gjort en anmälan till IVO om ett allvarligt missförhållande som har inträffat i verksamheten.

En medarbetare har observerat hur andra medarbetare har brustit i omvårdnaden av en vårdtagare på ett av kommunens vård- och omsorgsboenden.

-Vi bedömer att händelsen är allvarlig och gör därför en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg. Medarbetare har, enligt tillgängliga uppgifter, hållit fast en vårdtagare i samband med omvårdnad och behandling, vilket förstås inte är acceptabelt. Det inträffade är beklagligt och åtgärder har vidtagits för att förhindra att det inträffar igen, säger förvaltningschefen för äldreförvaltningen Catherine Persson.

Samtal har förts med medarbetare och ytterligare utbildning inom bemötande och demens har genomförts. Vidare har specialutbildad resurspersonal tillförts enheten för observation och handledning av medarbetare tillsammans med enhetschefen. Den aktuella vårdtagaren ges stöd och närstående är underrättade.

-Uppföljning av åtgärder sker dagligen på enheten sedan händelsen. Kommande utredning får visa eventuellt behov av ytterligare åtgärder, avslutar Catherine Persson.

Varför anmäler kommunen?

Den som bedriver verksamhet inom vård och omsorg har skyldighet att anmäla allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för missförhållande till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Lex Sarah är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Syftet med bestämmelserna om lex Sarah är att verksamheten ska utvecklas och att missförhållanden ska rättas till. Det är viktigt att komma till rätta med brister i verksamheten och att förhindra att liknande missförhållanden uppkommer igen.

Kontaktperson: Catherine Persson, Förvaltningschef, Äldreförvaltningen

Telefon: 0457 – 61 83 22

Ronneby kommun har cirka 29 600 invånare och ligger attraktivt mellan hav och skog. Vi har bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.

Läs vidare »

Kulturcentrum och Konst i Blekinge utlysar Ateljéstipendium!

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2019 14:18 CET

Vi har glädjen att utlysa ett ateljéstipendium i Massmanska kvarnen i Ronneby, 3 juni – 15 september 2019 Stipendiet kan sökas av konstnär som behöver tid och plats för att utveckla ett projekt, en gestaltning eller vill experimentera med nya format.

Pressinbjudan - EU-elever gästar Knut Hahnskolan i Ronneby för kulturellt utbyte

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2019 09:29 CET

Den här veckan, den 11-15 mars 2019, pågår en kulturell vecka på Knut Hahnskolan i Ronneby där 17 elever och 8 lärare från fyra europeiska skolor gästar gymnasieskolan.

Anledningen till det internationella besöket är att Gymnasieskolan Knut Hahn, under två år, ingår i det internationella Erasmus-programmet. Projektet är en del i Europeiska unionens program för utbildning, ungdomar och idrott. Syftet är, bland annat, att skapa kontakter och stärka samarbetet med andra skolor i Europa. Under besöket i Ronneby riktar man in sig på kulturmöten.

Media bjuds in till en pressträff kl. 11.00, för att vara med på den avslutande diskussionen i aulan.

Klockan 11.30 finns möjlighet att fotografera elever och personal. Ring BeateTutschku 0702-88 91 36 innan ni kommer.


Plats: Aulan, Knut Hanskolan i Ronneby

Datum: Torsdagen den 14 mars

Tid: kl.11.00


Närvarande vid pressträffen

Beate Tutschku, lärare i företagsekonomi, Gymnasieskolan Knut Hahn, elever och personal.


Kontakt: Beate Tutschku, lärare i företagsekonomi, Gymnasieskolan Knut Hahn

Telefon: 0702-88 91 36

E-post: beate.tutschku@ronneby.se


Om det internationella samarbetet:

Projektet är ett samarbete mellan skolor som återfinns i de europeiska städerna Schärding (Österrike), Bilbao (Basque Country), Breukelen (Holland), Elblag (Polen) och Ronneby och är inriktat på temat ”Cultural Heritage and building Cultural Competence”.

Kulturprojektet har pågått i ett halvt år och redan innefattat ett besök i Österrike där eleverna diskuterat hur man definierar kultur, förstå interkulturell kompetens samt hur kulturella olikheter påverkar oss. Veckan i Ronneby är fullspäckad med utflykter i regionen för att besöka kulturella sevärdheter, samt diskussioner kring kulturella frågeställningar på skolan.

Bor hos värdfamiljer

Syftet med projektet är att lära sig om kulturella olikheter, hur dem påverkar oss samt hur vi kan hantera olika kulturella värderingar. Ytterligare en ingrediens är ”fältstudier”, eftersom eleverna bor hemma hos värdfamiljer i städerna de besöker.

Ronneby kommun har cirka 29 600 invånare och ligger attraktivt mellan hav och skog. Vi har bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.

Läs vidare »

Pressmeddelande - Ändrat förordnande för kommundirektör Magnus Widén

Pressmeddelanden   •   Mar 05, 2019 10:11 CET

2019-03-05. Under dagens sammanträde med kommunstyrelsen beslutade den politiska ledningen att kommundirektör Magnus Widén förordnande kommer att upphöra.

- Ronneby Kommun står inför nya utmaningar som kräver insatser av både ledning och medarbetare. Vi i den politiska ledningen uppskattar allt som Magnus har bidragit med, men ser att framtiden kräver ett nytt ledarskap med stort utvecklingsfokus, säger Roger Fredriksson, Kommunstyrelsens ordförande.

Närmast ska Magnus fortsatta uppdrag i kommunen utformas och en rekryteringsprocess av en ny kommundirektör påbörjas.


Kontakt för frågor

Roger Fredriksson, Kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 0457 61 82 30
E-post: roger.fredriksson@ronneby.se

Ronneby kommun har cirka 29 600 invånare och ligger attraktivt mellan hav och skog. Vi har bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.

Under dagens sammanträde med kommunstyrelsen beslutade den politiska ledningen att kommundirektör Magnus Widén förordnande kommer att upphöra.

Läs vidare »

Årets kalkning på gång

Pressmeddelanden   •   Mar 01, 2019 08:17 CET

Det är dags för årets kalkning av sjöar, bäckar och våtmarker. Först ut är helikopterkalkningen och senare i vår kalkas även vissa sjöar med båt. Kalkningen med helikopter planeras att påbörjas fredagen den 8 mars och vara klar måndagen 11 mars.

​Pressmeddelande – Kombinera lärarstudierna med en anställning och få lön

Pressmeddelanden   •   Feb 27, 2019 08:30 CET

2019-02-27. Kombinera dina lärarstudier med en anställning på Ronneby kommun – och få lön under hela studietiden!

I vår finns möjligheten att söka till en arbetsplatsintegrerad grundlärarutbildning på Högskolan Kristianstad och samtidigt få en anställning som lärare i någon av Ronneby kommuns grundskolor. 

Anställningen är en satsning för att locka nya lärare till Ronneby kommun. Det är samtidigt en del i arbetet kring att vara en attraktiv arbetsgivare. Anställningens och utbildningens inriktning är mot arbete i grundskolans årskurs 4–6.

Kommunen erbjuder två tjänster. Lärarstudenten kombinerar då sina högskolestudier i Kristianstad på 75 % med en anställning på 50 % på någon av grundskolorna i Ronneby. Den antagne får samtidigt lön under hela studietiden. Ytterligare en fördel är att den studerande får arbetslivserfarenhet under sin studietid.

Upplägg
Studenten förväntas att arbeta som grundskolelärare tre dagar i veckan och studera två dagar i veckan på högskolan.

Grundlärarutbildningen ger studenterna behörighet att undervisa i grundskolans årskurs 4–6 i ämnena svenska, engelska, matematik samt biologi, fysik, kemi och teknik. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng och pågår under 5 år.

Ansökan
För att kunna genomföra utbildningen i Ronneby ska den som är intresserad även söka och bli erbjuden en anställning hos Ronneby kommun.

Ansökan till utbildningen sker via webbplatsen antagning.se under perioden 15 mars-15 april. Ansökan till lärartjänsten kommer att utannonseras inom kort.

Kontakt:
Tobias Ekblad
Förvaltningschef, utbildningsförvaltningen
Telefon: 0457-61 81 20
E-post: tobias.ekblad@ronneby.se

Mer information 
Läs mer om utbildningen på Högskolan Kristianstad hemsida: www.hkr.se/grundlarare-arbetsplats

Ronneby kommun har cirka 29 600 invånare och ligger attraktivt mellan hav och skog. Vi har bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.

Kombinera dina lärarstudier med en anställning på Ronneby kommun – och få lön under hela studietiden! I vår finns möjligheten att söka till en arbetsplatsintegrerad grundlärarutbildning på Högskolan Kristianstad och samtidigt få en anställning som lärare i någon av Ronneby kommuns grundskolor.

Läs vidare »

Pressinbjudan - Solenergi-tour - Hur blir man sin egen energileverantör?

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2019 16:00 CET

Välkommen på pressträff om solenergi-touren som vi genomför under februari-mars i Blekinge. Kommunernas energi- och klimatrådgivare, ger sig ut på en ”Solenergi-tour” tillsammans med Energikontor Sydost. Under touren kommer deltagarna kunna ställa frågor om solceller, lära sig mer om till exempel solvärme, investering för solcellsinstallationer och hur man blir sin egen energileverantör.

Pressinbjudan - Kostnadssänkningar på cirka 15 miljoner kronor för äldreförvaltningen under 2019

Pressmeddelanden   •   Feb 19, 2019 15:25 CET

Äldreförvaltningen presenterar ett förslag som innebär kostnadssänkningar med cirka 15 miljoner kronor under 2019. Förslaget om kostnadssänkningar är en effekt av att äldrenämnden får minskad budgetram för 2019 jämfört med 2018, och att nämnden tappar riktat statsbidrag för bemanning.  

Kommunfullmäktige beslutade i december 2018 om budget 2019. Äldrenämnden får under 2019 sänkt budgetram på 12 miljoner kronor. Alla nämnder fick dessutom en generell besparing, vilket för äldrenämndens del innebär en besparing på 1,6 miljoner kronor. Utöver det tappar äldrenämnden cirka 7,2 miljoner kronor i riktade statsbidrag som använts till ökad bemanning.

Äldreförvaltningen presenterar nu ett antal förslag på kostnadssänkningar som äldrenämnden ska ta ställning till vid sitt sammanträde på onsdag den 20 februari.  

Förslaget innebär i huvudsak:

 • minskade budgetreserver för ökad efterfrågan av vård och omsorg
 • lägre prognoser för antalet beviljade hemtjänsttimmar
 • något lägre personalbemanning vid vård- och omsorgsboende gällande omvårdnadsplatser
 • reducering av antalet korttidsplatser
 • borttagning av lunchservering vid dagcentraler
 • reducerad dagverksamhet
 • återgång till tidigare insatstid för matleverans utanför centralorten.


Satsningar via omdisponering av budget

Äldreförvaltningen gör också satsningar, bland annat lägger man 1,4 miljoner kronor på att utöka verksamheten. det sker genom effektivisering av verksamheten och omdisponering inom budgetram. I förslaget ligger också ökade hyresintäkter från vård- och omsorgsboende på cirka 422 000 kronor.

- Vi ser till att frigöra utrymme så att vi kan behålla personaltätheten i vård- och omsorgsboende trots att vi förlorar statligt riktade medel för detta. Vi satsar 600 000 kronor på digitalt utvecklingsarbete och ökar upp med 0,5 tjänst så vi får en 1,0 tjänst systemförvaltare för teknikstöd. Vi gör omdisponeringar i budgeten för att kunna bibehålla utökningen av en nattjänst på Olsgården, säger Catherine Persson, chef för äldreförvaltningen.

- Vi prioriterar att ha kvar en fysioterapeut på 1,0 tjänst, som tidigare var finansierad med stimulansmedel. Det finansieras bland annat genom minskad efterfrågan på hemtjänst. Vi prioriterar också att ha kvar en aktivitetssamordnare som arbetar med aktiviteter för kommunens äldre, fortsätter Catherine Persson.

Media är välkomna på en pressträff torsdagen den 21 februari, då mer information kommer att ges. Närvarar vid pressträffen gör Catherine Persson, chef, äldreförvaltningen Ronneby kommun och Anders Lund, ordförande äldrenämnden, Ronneby kommun.


Plats: Backarydssalen, Ronneby stadshus

Datum: Torsdagen den 21 februari 2019

Tid: Kl. 10.00


Kontakt: Catherine Persson

chef, äldreförvaltningen, Ronneby kommun

Tel.nr: 0457618322, 0733-170319

E-post: catherine.persson@ronneby.se


Ronneby kommun har cirka 29 600 invånare och ligger attraktivt mellan hav och skog. Vi har bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.

Läs vidare »

Ekonomiskt bistånd kan från nästa vecka sökas digitalt hos Ronneby kommun

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2019 13:21 CET

Från och med tisdagen den 12 februari kan den som ska söka ekonomiskt bistånd hos försörjningsenheten, Ronneby kommun, göra det digitalt via en ny e-tjänst.

Den som ska söka ekonomiskt bistånd via e-tjänsten behöver vara folkbokförd i Ronneby kommun och ha en e-legitimation, exempelvis mobilt bank-id. Fördelarna är att man när som helst på dygnet kan ansöka om ekonomiskt bistånd via sin dator, smartphone eller surfplatta.

-Vi gör det här för att vi vill göra det enklare och effektivare för den enskilde att söka ekonomiskt bistånd, säger Göran Fridh, verksamhetschef på socialförvaltningen och Ywonne Ödman, enhetschef på försörjningsenheten.

Förändringen innebär också ett nytt och smartare sätt att arbeta inom försörjningsenheten.

-Vi delar in oss i två arbetslag, vilket innebär att sökanden kommer att ha två handläggare i stället för en. En handläggare som hanterar frågor som berör ekonomin och en handläggare som hanterar förberedelser för att komma tillbaka till arbetsliv eller studier, berättar Göran Fridh.

I e-tjänsten för ekonomiskt bistånd kan sökanden bland annat:

 • ansöka om ekonomiskt bistånd
 • bifoga alla handlingar som behövs för att rätten till ekonomiskt bistånd ska kunna bedömas
 • se när ansökan kom in och när den behandlas
 • se vad beslutet blev och varför
 • se när pengar betalas ut och hur mycket.


Extra personal hjälper till

Vid Medborgarservice i Ronneby stadshus finns datorer där medborgarna kan göra sin ansökan.

-Under de första månaderna har vi dessutom förstärkt med personal om man vill ha hjälp med att fylla i sin ansökan, säger Göran Fridh.

I särskilda undantagsfall, när det inte är möjligt att göra ansökan via internet, kommer det fortfarande att vara möjligt att använda en pappersblankett. Försörjningsenheten räknar med att få in cirka 70-80 procent av ansökningarna digitalt framöver.

ronneby.se/ekonomiskt bistånd går det från och med den 12 februari att hitta information om ekonomiskt bistånd. Här hittar man också en länk till ansökningssidan. Biståndet söks då för mars månad.Mer information:

Kontakt: Göran Fridh

Verksamhetschef socialförvaltningen.

Telefon: 0457-61 81 22

E-post: goran.fridh@ronneby.seKontakt: Ywonne Ödman

Enhetschef försörjningsenheten

Telefon: 0457-61 83 30

E-post: ywonne.odman@ronneby.se

Ronneby kommun har cirka 29 600 invånare och ligger attraktivt mellan hav och skog. Vi har bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Ronneby kommuns presstelefon
 • Pressfrågor
 • kojnmmkuunpkikjhatyhiomjn@enrohhnnpvebxyy.nkseuh
 • 0457-618620
 • 0721728054

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • joyjhanln.kfsadmndrcbenmrghr@rxconvknepmbylp.smbebp
 • 0457-61 88 10

Om Ronneby kommun

Ronneby – den moderna kurorten

Ronneby kommun har cirka 29 600 invånare och ligger attraktivt mellan hav och skog. Vi har bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.

Adress

 • Ronneby kommun
 • Karlshamnsvägen 4
 • 372 80 Ronneby
 • Sverige