Skip to main content

Destinationsutveckling av Stockholms skärgård för internationella marknader

Nyhet   •   Feb 06, 2013 12:49 CET

Destinationsutveckling av Stockholms skärgård för internationella marknader

Under hösten 2012 lades, i samverkan mellan aktörer inom offentlig sektor och näringsliv i Stockholms skärgård, grunden för projektet

Skärgårdsstrategin – Destinationsutveckling av Stockholms skärgård för internationella marknader. Projektet är del av en stor nationell satsning på hållbar destinationsutveckling under ledning av Tillväxtverket, där Stockholms skärgårds valts ut tillsammans med Kiruna, Åre, Vimmerby och Norra Bohuslän. Det övergripande målet är att nå en fördubblad besöknäring och fler internationella besökare till 2020.

För Stockholms skärgårds del följer projektet på en förstudie som genomförts under 2012. Parter i destinationsutvecklingsprojektet är Stockholms stad genom projektägaren Stockholm Visitors Board, Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms läns landsting, skärgårdskommunerna Haninge, Nacka, Norrtälje, Nynäshamn, Vaxholm, Värmdö och Österåker, Skärgårdsstiftelsen, Waxholmsbolaget, Öppen Skärgård, Statens fastighetsverk och ett antal enskilda företagare.

Förstudien formulerar visionen

Stockholms skärgård – året-runt-destination i världsklass, ett antal tillväxtmål och identifierar tre fokusområden för utveckling av skärgården: Skärgård och storstad i samverkan, Fler och längre säsonger och En hållbar besöksnäring. Dessa utgör grunden för en övergripande strategi som ska underlätta prioriteringar av utvecklingsinsatser.

Hela Tillväxtverkets utvecklingsprogram, som omsluter totalt 60 miljoner kronor samt lika stor medfinansiering, utvärderas löpande och erfarenheterna rapporteras vidare till Näringsdepartementet.

Arbetet lägger stor vikt vid lokalt destinationsutveckling med decentraliserat ansvar för genomförande. Samtidigt adresseras gemensamma frågeställningar på en samordnande nivå. Insatser med inriktning på innovation och hållbarhet prioriteras.

Projektet löper från och med oktober 2012 till och med den 30 november 2014. Den korta tidshorisonten ställer stora krav på projektets aktörer. Satsningen är också en unik möjlighet att bygga en långsiktig samverkan inom besöksnäringen i skärgårdsregionen.

Projektmål

År 2014 ska destinationen Stockholms skärgård

1. ha en etablerad, väl känd och driftsatt gemensam vision, målbild och strategi avseende besöksnäringens fortsatta utveckling i Stockholms skärgård.

2. ha påbörjat en målinriktad destinationsutveckling på utvalda platser i skärgården i samverkan med Stockholm Visitors Board – inklusive fastlandsbaserade platser.

3. ha startat konkret säsongsförlängning i form av särskilda, konkreta satsningar på internationella besökare under perioder som idag är lågintensiva och tagit fram nya produkter för försäljning under dessa perioder.

4. ha skapat en gemensam plattform för internationell marknadsföring av skärgården.

2

Projektet omfattar aktivteter inom fem insatsområden:

• Samverkan, organisering och finansiering

• Identitet och kommunikation

• Ökad attraktionskraft genom lokalt utvecklingsarbete

• Innovation och hållbarhet

• Företagande och kompetens

I arbetet prioriteras elva deldestinationer i skärgården, både besöksnav på fastlandet och besökmål på skärgårdsöar. De elva deldestinationerna är från norr till söder Grisslehamn, Ljusterö med Siaröfortet, Norrtälje med Lidö, Vaxholm, Grinda, Sjönära Nacka och Gustavsberg, Sandhamn, Stavsnäs/Djurö, Dalarö, Utö och Nynäshamn. Dessutom ingår den planerade nord-sydliga linjen i Waxholmsbolagets trafik som ett prioriterat utvecklingsområde.

Kontaktuppgifter:

Projektledare är Erika Rosander, Stockholm Visitors Board. E-post: erika.rosander@stockholm.se. Telefon: 08-508 285 30.


Bifogade filer

PDF-dokument