Skip to main content

EU öppnar för Rototests teknik

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2013 09:10 CET

I en upphandling till ett av EU:s forskningscenter har teknikföretaget Rototests testsystem tagits upp som ett likvärdigt alternativ till nuvarande lagstadgad traditionell testteknik.

Att EU-kommissionen är en enorm byråkratisk maskin är nog de flesta på det klara med. Men vad som kanske inte är lika välkänt är att det finns en underorganisation, ett generaldirektorat, kallat Joint Research Centre, JRC, som arbetar med att ta fram underlag för nya lagförslag. Inom JRC finns sju vetenskapliga institut lokaliserade på fem platser i Europa med ansvar för olika områden. För fordonssektorn ligger forskningscentret vackert beläget i italienska Ispra.

Teknikföretaget Rototest som verkar inom fordonssektorn är specialiserat på navkopplade dynamometrar som till skillnad från traditionell teknik ansluter direkt till hjulnaven istället för att använda bilens däck och köra på en trumma. Rototests teknik har många fördelar jämfört med den traditionella. Bland annat kan mätnoggrannheten ökas tiofalt, något som blir allt mer viktigt i och med att emissionskraven skärps. Idag krävs en specialutbildad förare alternativt en körrobot för att kunna uppnå godkända emissionsnivåer.

Nuvarande lagstiftning inom EU förordar användning av traditionellt testsystem av rull-typ, så kallad rullande landsväg för certifiering av fordons emissionsutsläpp. Denna icke teknikneutrala lagstiftning är för närvarande ett hinder för Rototest att expandera inom emissionscertifieringsområdet även om företaget har hittat alternativa vägar.

– En certifieringstestcell för fordon är mycket kapitalintensiv, förklarar Nils G Engström, VD på Rototest. Vi erbjuder våra kunder ett kostnadseffektivt alternativ där all utveckling inför certifiering kan utföras på våra testsystem och kunden behöver då inte investera i en egen dyr testcell utan kan ”outsourca” själva certifieringstestet.

Företaget har fört intensiva diskussioner med JRC i Ispra inför uppbyggnaden av ett nytt fordonslaboratorium. Forskarna på JRC var så pass övertygade om förträffligheten i företagets unika teknik att man beslöt inkludera denna som ett likvärdigt alternativ till traditionell utrustning inför sin upphandling av det nya laboratoriet.

När väl upphandlingen presenterades visade den sig innehålla inte bara leverans av testutrustning utan även obligatorisk leverans av byggnadskonstruktioner och kringutrustning. Eftersom Rototest är specialiserat på testsystem valde företaget denna gång att avstå från att delta i denna upphandling.

- Vi är övertygade om att vi kommer att se ett förslag på en teknikneutral lagändring inom en snar framtid, säger Nils G Engström, VD på Rototest. Vad gäller upphandlingen är det tyvärr bara ännu ett exempel på att det finns mycket kvar att göra inom EU för att möjliggöra en ärlig konkurrens där spetsteknologi tillåts konkurera med den traditionella.

När nu Rototests teknik satt ett tydligt avtryck hos forskarna inom JRC väntas diskussionerna fortgå för att möjliggöra att JRC ges möjlighet att titta närmre på tekniken och vad den kan innebära för testmöjligheterna och lagstiftningen i framtiden.

För ytterligare information, bilder, mm kontakta:
Christian Engström, tfn 08 - 534 40 595, press@rototest-news.com


Om Rototest
Rototest (www.rototest.com) tillverkar och säljer fordonstestsystem sedan 1988 på en internationell marknad med tyngdpunkt på navkopplade fordonsdynamometrar. Tillämpningar återfinns främst inom området forskning och utveckling i bilindustrin och hos universitet och högskolor, men även inom kvalitetskontroll, racing och eftermarknad. Bolaget har sin tekniska och kommersiella verksamhet i Rönninge söder om Stockholm. Produktionen är koncentrerad till Sverige och sker med underleverantörer på lego. Rototest är ett svenskt, innovativt, onoterat, privat aktiebolag med stabil aktieägarstruktur.