Skip to main content

Rototest beviljas patent för ny testutrustning

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2013 09:10 CET

Enligt WIPO hamnar Sverige endast på 12:e plats över länder med flest aktiva patent. Teknikföretaget Rototest drar sitt strå till stacken för att förbättra placeringen.

Att en generaldirektör för amerikanska patentverket vid det förra sekelskiftet skulle ha uttalat att ”allt som går att uppfinna är redan uppfunnet” är en av de mest seglivade myterna i patentsammanhang. Oavsett mytens sanningshalt kan nog de flesta instämma i att världen skulle te sig annorlunda om all innovationskraft plötsligt upphörde.

Enligt statistik från World Intellectual Property Organisation, WIPO, kvalar Sverige med nöd och näppe in på topp 10-listan över länder med flest internationella patentansökningar. Nu behöver inte en patentansökan betyda att ett patent kommer att beviljas utan visar bara på att de formella kraven för att göra en ansökan har uppfyllts. När det gäller nästa fas, dvs. beviljande att fullfölja nationellt patent ser det till och med ljusare ut för Sverige med en hedrande åttonde plats. Det är tyvärr så att inte heller beviljandet av nationell fas automatiskt innebär att patent beviljas och här släpar Sverige efter enligt WIPO och hamnar endast på 12:e plats. 

Värdet av ett patent kan bedömas på flera sätt men vad gäller det tekniska värdet är en av faktorerna huruvida patentet endast beskriver en specifik utförandeform eller om det inbegriper ett större sammanhang av principiell art. Teknikföretaget Rototest som tillverkar testutrustning till bilindustrin har nyligen lyckats med det sistnämnda, att beviljas ett principiellt patent för en ny typ av testutrustning.

Företaget tillverkar sedan tidigare två typer av fordonstestsystem, ett mobilt av absorptionstyp och ett semi-mobilt av regenerativ typ i samarbete med ABB. Den nu patenterade typen är något förenklat en kombination av de två, dvs. ett mobilt system med både absorptions- och drivförmåga.

– Vi bedömer att våra kunder som inte kräver full 4-kvadrantsdrift kommer uppskatta denna nya typ eftersom den är framtidssäker, säger Nils G Engström, VD för Rototest. Det bästa är att även många av våra befintliga utrustningar kommer att kunna uppgraderas till den nya tekniken.

Med den nya tekniken kommer företaget inte bara kunna erbjuda mer avancerade funktioner åt sina kunder utan också en lösning som kommer att kunna hantera de nya avancerade fordonsdrivsystemen som nu introduceras hos flertalet biltillverkare.

– Tack vare att det nu kommer fler och fler drivlinor med icke-permanent fyrhjulsdrift och även hybridsystem med oberoende axlar öppnar sig en ny marknad för oss, förklarar Engström. Inte bara vad gäller nyförsäljning utan även alla de tusentals befintliga testanläggningar som kommer att behöva moderniseras.

För ytterligare information, bilder, mm kontakta:
Christian Engström, tfn 08 - 534 40 595, press@rototest-news.com


Om Rototest 
Rototest (www.rototest.com) tillverkar och säljer fordonstestsystem sedan 1988 på en internationell marknad med tyngdpunkt på navkopplade fordonsdynamometrar. Tillämpningar återfinns främst inom området forskning och utveckling i bilindustrin och hos universitet och högskolor, men även inom kvalitetskontroll, racing och eftermarknad. Bolaget har sin tekniska och kommersiella verksamhet i Rönninge söder om Stockholm. Produktionen är koncentrerad till Sverige och sker med underleverantörer på lego. Rototest är ett svenskt, innovativt, onoterat, privat aktiebolag med stabil aktieägarstruktur.