Skip to main content

​Räddningstjänsten Skåne Nordväst: ”Facebook perfekt för rekrytering av deltidsbrandmän”

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2016 09:47 CEST

Rekrytering är inte sällan en utmaning, oavsett bransch. Som arbetsgivare söker du rätt kompetens, erfarenhet och rätt personlighet.

En deltidsbrandman måste till exempel vara en omtänksam lagspelare och dessutom uppfylla vissa fysiska krav för att kunna vara aktuell för tjänsten.

Lägg även till följande kriterium: du måste kunna infinna dig på din arbetsplats inom sex minuter från det att personsökaren piper, dygnet runt veckans alla dagar. Då kan man lugnt säga att urvalet glesnar ganska ordentligt. Då gäller det att vässa de digitala verktygen!

Nischad satsning

Räddningstjänsten Skåne Nordväst valde att inte gå ut brett. Istället satsade förbundet på en betydligt snävare och mer nischad annonsering på Facebook.

- På Facebook finns stora möjligheter att styra annonserna så att de verkligen når de individer man vill nå. Med hjälp av våra egna kartor kan vi räkna ut var man bör bo för att vara aktuell för tjänsten, med hänsyn till inställelsetiden. Sedan är det en baggis att ställa in Facebookannonsen så att den når människor i rätt ålder inom det geografiska området, säger Magnus Mosén, kommunikationsstrateg.

"Fick välja bort individer"

Gustav Ask är distriktschef för Ängelholms brandstation och han är imponerad över utfallet.

- Sist vi sökte fick vi in nio ansökningar. Den här gången har vi fått in 34 ansökningar, varav knappt 30 är att betrakta som seriösa. Söktrycket medförde att vi i vår gallring inför intervjuer och tester fick vi välja bort individer som vi normalt kanske hade anställt. Då vi den här gången endast har använt endast Facebook och Offentliga jobb som kanal är det för mig uppenbart att Facebookannonseringen har gett resultat. Vår uppföljning visar också att fler än hälften av de som har ansökt också har sett annonsen på Facebook, säger han.

För Räddningstjänsten Skåne Nordväst är satsningen på digital annonsering sedan tid en medveten strategi.

- Jag har god erfarenhet av digital marknadsföring från tidigare uppdrag och vi kommer att använda oss av detta i en mängd sammanhang i framtiden. Ett exempel är till exempel när det gäller att nå ut till unga nyanlända svenskar. Här måste vi verkligen försöka oss på nya och för oss oprövade metoder. Det kan gälla Facebook, men också andra kanaler, säger Magnus Mosén. 

Den 17 maj har RSNV rekryteringsdag. Nio personer kommer att testas. 

Vi är räddningstjänsten i Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga. Vår vision: Olyckorna ska vara få och små! 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy