Skip to main content

”Vi kan göra Räddningstjänsten ännu mer värdefull för samhället”

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2016 07:28 CEST

Ola Feltwall, stolt genomförare av STARK. Foto: Magnus Mosén

Ola Feltwall ingick i den arbetsgrupp som utvecklade och genomförde arbetsmarknadsprojektet STARK. Projektet strävar efter att stärka självkänslan och utveckla förmågor hos ungdomar som befinner sig i utanförskap i relation till arbetsmarknaden. Nu föreläser han om projektets framgångsfaktorer för andra myndigheter och organisationer. Närmast bär det av till Göteborg och Försäkrings AB Göta Lejon den 25 maj.

STARK (Säkerhet, trygghet, arbete, resurs och kompetens) startades upp som ett EU-projekt av arbetsmarknadsförvaltningen 2012, och ingår idag i förvaltningens ordinarie utbud av insatser. STARK finansieras av Helsingborgs stad, men det är det på Brandorama, Räddningstjänstens Skåne Nordvästs utbildningscenter, som allt händer.

Deltagaren, som är 18-29 år gammal, utsätts för spännande och roliga utmaningar under 10 veckor – fysiska, psykiska, praktiska och teoretiska. Övningarna anpassas efter den enskildes behov och förutsättningar. Målet är att deltagaren ska utveckla en positiv självbild och stärka sina förmågor.

Förutsättningar att skapa sig själv

Även om deltagaren får ett ordentligt kunskapslyft när det gäller brandsäkerhet och brandskydd, är inte det huvudsyftet. 

- Det handlar om att individen ska utvecklas genom att inse vilka styrkor och förmågor den faktiskt har. Vårt slutgiltiga mål är skapa inre förutsättningar för individen att skapa sig själv, förklarar Ola Feltwall, som idag, fyra år efter att STARK drog igång, kan se tillbaka på en utmanande men framgångsrik period.

-  Dels upplever jag själv att de som deltar i STARK inte sällan för första gången i sitt liv känner en tillhörighet och att de är del av ett betydelsefullt sammanhang. Dels har våra uppföljningar från projektets första år tydligt visat att STARK genererat en hållbar positiv förändring hos individen. Det tror jag beror på att fokus helt ligger på att utveckla individen, fortsätter Ola, som känner en tillfredsställelse och glädje över att ha varit delaktig i att förändra livsvillkoren för cirka 300 unga människors livsvillkor. 

Ännu större roll möjlig

Men han vill inte stanna där. Ola Feltwall menar också att Räddningstjänsten kan – och tjänar på – att i framtiden ta ett ännu större ansvar i arbetet med samhällets sociala hållbarhet. 

- STARK har gett mig flera värdefulla erfarenheter och kontaktytor i Helsingborg, och jag tror att vi inom Räddningstjänsten kan göra ännu mer. Med vårt starka förtroende, vårt goda anseende i samhället och de värden och attityder vi har i vår organisation har vi en unik position. Vi borde kunna utnyttja denna mer än vad vi gör idag. Vi möter redan till exempel nyanlända i olika sammanhang och jag tror att vi även kan bli bättre på att motverka till exempel äldres utanförskap, säger Ola. 

Han talar om social hållbarhet och att ha en bred syn på samhället.

- Med det menar jag att när det gäller komplexa och svåra samhällsfrågor som social hållbarhet kan inte enskilda myndigheter jobba med att lösa problemen på ”sitt håll”. Vi måste samarbete och utnyttja varandras styrkor. Vi på räddningstjänsten har en unik position i samhället, och jag tycker att vi är skyldiga att utnyttja den där den kan göra nytta. Vi kan helt enkelt göra räddningstjänsten mer värdefull för samhället. Dessutom vet vi om att en stor del av alla olyckor i någon form är ett symptom på en social problematik. Så att när vi engagerar oss i samhället, på smarta och effektiva sätt, kommer det också att förebygga bränder och olyckor, avslutar Ola. 

Läs mer om STARK.

För frågor om STARK, kontakta Ola Feltwall, 073-231 15 14

Räddningstjänsten Skåne Nordväst bedriver många projekt kring utbildning och social hållbarhet. Nyfiken? Ring utbildningschef Anne Eriksson, 070-210 60 02

Vi är räddningstjänsten i Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga. Vår vision: Olyckorna ska vara få och små! 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.