Han vill skräddarsy glaukombehandlingen

Nyheter   •   Mar 16, 2017 12:11 CET

Mikroinvasiv kirurgi innebär en revolution inom behandlingen av glaukom. Ögonkirurgen och glaukomforskaren Mario-Alexander Economou ligger i framkant med flera nya tekniker. – Med skräddarsydd behandling kommer vi kunna bromsa sjukdomen tidigare och rädda mer av patientens syn, säger han.

Forskare med näthinnan i fokus

Nyheter   •   Mar 16, 2017 11:57 CET

Skönhetsupplevelsen när han tittar in i ögat är en av Manuel Casselholm De Salles drivkrafter. Som forskande ST-läkare vid S:t Eriks Ögonsjukhus får han en djupare förståelse för patienternas behov samtidigt som han hela tiden tar del av nya rön.

Genterapi ger nytt hopp vid behandling av åldersblindhet

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2017 13:52 CET

Näthinneceller som modifieras genetiskt kan reglera syrebristen som är huvudorsaken till folkögonsjukdomen våt makuladegeneration. Det visar helt nya forskningsresultat från S:t Eriks Ögonsjukhus och Karolinska Institutet.

Mini-implantat sänker ögontrycket

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2016 10:58 CET

De första operationerna i Norden med millimeterstora implantat som sänker ögontrycket har genomförts vid S:t Eriks Ögonsjukhus. Metoden är användbar för glaukompatienter i ett tidigt skede av sjukdomen.

Lyckade försök med stamceller ger hopp

Nyheter   •   Jan 13, 2016 10:35 CET

Torra åldersförändringar i gula fläcken påverkar det centrala seendet. Det kan bli svårt att läsa, att bedöma avstånd och till slut även att känna igen ansikten. – Målet med min forskning är att kunna bromsa eller till och med bota skador i gula fläcken som det inte finns någon behandling för idag, säger ögonläkare Hammurabi Bartuma.

Stöd för att stamceller kan bromsa makuladegeneration

Nyheter   •   Dec 30, 2015 12:06 CET

Forskarna har utvecklat en unik metod för att framställa mogna näthinneceller från embryonala stamceller. När cellerna därefter transplanterats till en människolik djurmodell skyddade de mot experimentell makuladegeneration.

- Våra resultat visar att det finns stöd för att behandlingen med stamceller även kan fungera på patienter med den torra men hittills inte behandlingsbara formen av makuladegeneration, säger ögonläkaren Anders Kvanta som lett försöken tillsammans med stamcellsforskarna Fredrik Lanner och Outi Hovatta.

Resultaten har publicerats i tidskriften Stem Cell Reports.

Länk till artikeln: http://www.cell.com/stem-cell-reports/abstract/S2213-6711(15)00344-6

Forskarlag vid S:t Eriks Ögonsjukhus och Karolinska Institutet har för första gången framgångsrikt transplanterat mänskliga näthinneceller, framställda från stamceller, till ett människolikt öga.

Läs vidare »

Donation möjliggör viktig rekrytering vid S:t Eriks Ögonsjukhus

Nyheter   •   Nov 01, 2018 14:42 CET

Genom stöd från Birgitta Broomés minnesfond har Karolinska Institutet och S:t Eriks Ögonsjukhus möjlighet att rekrytera en nyckelperson med ansvar för att producera stamceller till framtida kliniska studier inom professor Anders Kvantas projekt "Broms mot blindhet – innovativ stamcellsbehandling mot åldersblindhet".

Fakta

Forskning om näthinnas sjukdomar

Ander Kvanta är överläkare på S:t Eriks Ögonsjukhus och adjungerad professor vid Karolinska Institutet. Hans forskargrupp består av elva forskare. De forskar om näthinnans sjukdomar, bland annat åldersförändringar i gula fläcken. Sjukdomen drabbar många äldre och har stor inverkan på livskvaliteten. Sjukdomen har en torr och en våt form och den våta formen har hittills ansetts obotlig, men stamcellstransplantationer ger nytt hopp. Forskningen finansieras till största del av privata donationer.

Genom stöd från Birgitta Broomés minnesfond har Karolinska Institutet och S:t Eriks Ögonsjukhus möjlighet att rekrytera en nyckelperson med ansvar för att producera stamceller till framtida kliniska studier inom professor Anders Kvantas projekt "Broms mot blindhet – innovativ stamcellsbehandling mot åldersblindhet".

Läs vidare »

Glaukomforskning får bidrag från Vetenskapsrådet

Nyheter   •   Nov 01, 2018 14:41 CET

Vetenskapsrådet tilldelar S:t Erik-anknutna KI-forskaren Pete Williams 6 miljoner kronor över fyra år för att fördjupa kunskapen om orsaken till att synnerven bryts ned vid folkögonsjukdomen glaukom (tidigare grön starr) och hur man kan skydda den. Pete Williams forskning har tidigare visat att nikotinamid (en variant av vitamin B3) kan skydda synnerven från att brytas ned.

Vetenskapsrådet tilldelar S:t Erik-anknutna KI-forskaren Pete Williams 6 miljoner kronor över fyra år för att fördjupa kunskapen om orsaken till att synnerven bryts ned vid folkögonsjukdomen glaukom (tidigare grön starr) och hur man kan skydda den. Pete Williams forskning har tidigare visat att nikotinamid (en variant av vitamin B3) kan skydda synnerven från att brytas ned.

Läs vidare »

Donationer möjliggör infrastruktursatsning för ögonforskning

Nyheter   •   Nov 01, 2018 14:16 CET

Genom donationer på totalt 2,5 miljoner från Ögonforskningsstiftelsen, Birgitta Broomés minnesfond samt Erik Axelsson har S:t Eriks Ögonsjukhus kunnat köpa in avancerad utrustning till professor Anders Kvantas projekt "Broms mot blindhet – innovativ stamcellsbehandling mot åldersblindhet".

Fakta

Forskning om näthinnas sjukdomar

Ander Kvanta är överläkare på S:t Eriks Ögonsjukhus och adjungerad professor vid Karolinska Institutet. Hans forskargrupp består av elva forskare. De forskar om näthinnans sjukdomar, bland annat åldersförändringar i gula fläcken. Sjukdomen drabbar många äldre och har stor inverkan på livskvaliteten. Sjukdomen har en torr och en våt form och den våta formen har hittills ansetts obotlig, men stamcellstransplantationer ger nytt hopp. Forskningen finansieras till största del av privata donationer.

Genom donationer på totalt 2,5 miljoner från Ögonforskningsstiftelsen, Birgitta Broomés minnesfond samt Erik Axelsson har S:t Eriks Ögonsjukhus kunnat köpa in avancerad utrustning till professor Anders Kvantas projekt "Broms mot blindhet – innovativ stamcellsbehandling mot åldersblindhet".

Läs vidare »

Stor donation till forskning kring sjukdomar i gula fläcken

Nyheter   •   Nov 01, 2018 14:04 CET

S:t Erik Ögonsjukhus har fått en mångmiljondonation till forskningen i och med bildandet av Birgitta Broomés Minnesfond. Fonden har till uppgift att stödja forskning kring sjukdomar i gula fläcken.

- Ögonforskningen vid S:t Eriks Ögonsjukhus och Karolinska institutet är, precis som all annan medicinsk forskning, beroende av privat stöd. Birgitta Broomés minnesfond kommer att innebära en stor skillnad för forskningen, säger fundraisingansvarig Patrik Malmunger.

Fakta

Forskning om näthinnas sjukdomar

Åldersförändringar i gula fläcken drabbar många äldre och har stor inverkan på livskvaliteten. Sjukdomen har en torr och en våt form och den våta formen har hittills ansetts obotlig, men stamcellstransplantationer ger nytt hopp. Forskningen finansieras till största del av privata donationer.

S:t Erik Ögonsjukhus har fått en mångmiljondonation till forskningen i och med bildandet av Birgitta Broomés Minnesfond. Fonden har till uppgift att stödja forskning kring sjukdomar i gula fläcken.

Läs vidare »

Bilder & Videor 3 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Informationschef
  • kaarriphn.dkmoxprsrpinqfg@vuslvpl.wjsejj
  • 08-672 31 34
  • 070-737 50 02

Om S:t Eriks Ögonsjukhus

Vi är sjukhuset för hela ögat

S:t Eriks Ögonsjukhus är ett av Europas ledande ögonsjukhus. Vi är unika i Sverige som det enda sjukhuset inriktat på ett enda organ, ögat. Här erbjuder vi planerad och akut ögonsjukvård samt högkvalitativ forskning och bred utbildning tillsammans med Karolinska Institutet. Varje dag möter vi patienter från Stockholms län, Sverige och utlandet. Vi har cirka 200 000 patientbesök per år. Sjukhuset har 400 medarbetare och drivs som ett aktiebolag med Stockholms läns landsting som ägare.

Adress

  • S:t Eriks Ögonsjukhus
  • Polhemsgatan 50 (ingång Fleminggatan)
  • 112 82 Stockholm