Skip to main content

Dra inte ut på arvsplaneringen

Nyhet   •   Feb 04, 2016 14:11 CET

Om du börjar arvsplanera nu kan du undvika arvstvister och samtidigt minimera arvsskatten.

Många oroar sig över vad som ska hända med den egna förmögenheten och funderar på att upprätta ett testamente, men ofta stannar det vid blotta tanken. Det lönar sig att börja arvsplanera så tidigt som möjligt. Samtidigt kan man bekvämt ta hand om sin egen förmögenhet och fatta spar- och placeringsbeslut.

– Det största felet man kan göra i arvsplaneringen är att inte göra det, säger Sb-Livförsäkrings tjänstedirektör Arto Nätkynmäki.

Arvsplanering är för alla som har något slag av egendom. När man i tid planerar vad som ska hända med ens förmögenhet kan man bespara de efterlevande mycket besvär och i bästa fall också tvister. Samtidigt minskar man arvsskatten och får sinnesro när man vet att fördelningen av den egna förmögenheten är väl planerad.

Någon optimal tid för att börja planera är omöjlig att säga. Ju äldre man är desto större är självfallet behovet av arvsplanering.

– I det skedet när man börjar fundera på vad som ska hända med den egna förmögenheten är det en bra tid att vända sig till sin egen bank. I banken kan man ge de rätta verktygen och råden för arvsplaneringen, säger Nätkynmäki.

Särskilt viktigt är det att planera och skriva ett testamente när man inte lever i ett äktenskap. Ett sambopar som köpt en gemensam bostad med ett gemensamt lån behöver ett inbördes testamente som ska trygga den efterlevandes ställning.

– Ju mera ens eget liv avviker från den traditionella kärnfamiljen som byggts upp kring äktenskapet desto mera lönar det sig att satsa på arvsplanering. I en nyfamilj går delningen av arvet inte nödvändigtvis som man tänkt sig.

Rätt hjälpmedel
I arvsplaneringen är det viktigt att välja ur det stora utbudet de hjälpmedel som passar ens egen livssituation och det man vill. För många är ett testamente det första steget. Med ett testamente kan man fördela förmögenheten efter sin död och undgå arvstvister om förmögenheten till exempel består av fast egendom såsom en sommarstuga.

– Det skulle många gånger vara vettigare att arvlåtaren med ett testamente bestämmer vem som ska ärva stugan. På det sättet slipper man den förargliga situationen att stugan blir oanvänd eftersom ingen upplever den som sin och det är svårt att komma överens om användningen, säger Nätkynmäki.

Med ett testamente kan man också påverka arvsskattens storlek. Med det populära besittningsrättstestamentet tryggar man den efterlevande makens levnadsstandard och samtidigt sparar man i beloppet av skatter som ska betalas eftersom äganderätten genast går till arvingarna. Arvsskatten kan minimeras också så att egendom hoppar över en generation.

– Om de egna barnen redan är i den åldern att de inte behöver arvet kan det vara ett lönsammare alternativ att överföra arvet direkt till barnbarnen, säger Nätkynmäki.

Minimera arvsskatten
Enligt lagen ska arvsskatt betalas på arv på över 20 000 euro. Skatten ökar när arvet är större. Ett sätt att minska arvsskatten är att över en längre tid donera egendom redan när man lever. Till varje mottagare kan man skattefritt ge 3 999 euro under en period på tre år.

– Makar kan lätt ge barn och barnbarn betydande belopp skattefritt när man börjar i tid. I skatteplaneringen är det fråga om laglig minimering av de skatter som ska betalas, inte om något skumt skattefusk, säger Nätkynmäki.

I de försäkringsprodukter, såsom Sparförsäkring och Kapitalförvaltningsförsäkring, som Sparbanken tillhandahåller kombineras verktyg för sparande och placerande samt arvsplanering. I båda produkterna ingår en arvsskattefri ersättning på 35 000 euro till de närmast anhöriga.

– Summan kan mångfaldigas till varje barn och barnbarn. Det är fråga om en betydande inbesparing i den arvsskatt som betalas på boets medel.

Ett sätt att minimera arvsskatten är att använda alla sina pengar själv, men det rekommenderar inte Nätkynmäki.

– Nu om någonsin är det viktigt att spara till den egna pensionstiden och framför allt till den sista tiden.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy