Skip to main content

Oma Sp, Eksp och Suodenniemen Sp har lämnat Sparbanksförbundet

Nyhet   •   Maj 28, 2014 08:00 CEST

Oma Säästöpankki, Kantasäästöpankki som fusionerades med Oma Säästöpankki i våras, Etelä-Karjalan Säästöpankki samt Suodenniemen Säästöpankki har utträtt ur Sparbanksförbundet.

Bankernas utträde ur Sparbanksförbundet innebär i praktiken att Oma Säästöpankki som uppstår via fusioner fortsätter sin verksamhet utanför Sparbanksgruppen som bildas av Sparbanksförbundets medlemsbanker.

Bakgrund

Sparbanksförbundets medlemsbanker beslutade vid förbundets extra möte 23.1.2014 att sparbankerna bildar en sammanslutning i enlighet med lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker och att sparbanksförbundet blir sammanslutningens centralinstitut.

Vid mötet beslutades också att förbundet omvandlas till ett andelslag. Andelslaget, Sparbanksförbundet anl, antecknades i handelsregistret 30.4.2014.

Sparbanksförbundet lämnade in en ansökan om verksamhetstillstånd att verka som centralinstitut till Finansinspektionen 9.5.2014.

Ytterligare information lämnas av Sparbanksförbundets verkställande direktör Pasi Kämäri,
tfn (09) 5480 5240 eller 0500 688 222, pasi.kamari@saastopankki.fi

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera