Skip to main content

Sju steg mot en bättre banksäkerhet

Nyhet   •   Aug 17, 2015 08:15 CEST

I tidningarna får vi alltsomoftast läsa att skojare fiskar efter folks nätbanks- och betalkortsuppgifter. Med olika bluffwebbplatser och e-post försöker man komma över bankkortsnummer, PIN-koder och nätbankskoder och de här försöken blir allt mera avancerade. Tyvärr börjar det vara länge sedan man kunde känna igen ett bluffmeddelande eller en bluffwebbplats bara på antalet skrivfel.

Det är allt skäl att vara försiktig med e-posten. Om du får ett e-postmeddelande där du styrs till någon annan tjänst eller till en webbplats som ser ut som bankens webbplats och du där ombeds ge dina nätbanks- eller kreditkortsuppgifter borde alarmklockorna genast börja ringa. Om du får e-post där du ombeds ge uppgifter om dina bankärenden kan du vara säker på att det inte är banken som har skickat den. Du ska genast förstöra sådana meddelanden och på inga villkor svara på dem.

Sparbanken ringer aldrig sina kunder för att be dem räkna upp sina bankkoder, kortnummer eller PIN-koder. Banken skickar heller aldrig e-post där man begär de här uppgifterna. Om du har gett dina koder så att de hamnat i orätta händer ska du genast meddela din egen bank.

En säkerhetsegenskap i nätbanken är också tilläggsbekräftelse av betalningar. Det vill säga varje gång du betalar till någon som du inte tidigare har betalat till så förmedlas betalningen inte förrän du har överfört den bekräftelsekod du fått till nätbanken. Alltså, antingen 1) bekräftar du inmatningen av betalningen genom att ge den bekräftelsekod som skickats till din telefon eller 2) du ombeds ge ett säkerhetstal också när du matar in betalningen (när du betalar till ett bekant konto, begärs det först i bekräftelseskedet). Alternativ 2 används för de kunder som inte har registrerat sin mobiltelefon för tilläggsbekräftelsen.

Sparbanken erbjuder sina kunder säkra tjänster. I nätbanken kan du begränsa var det betalkort som har anslutits till ditt konto kan användas. Om du till exempel huvudsakligen semestrar inom EU kan du bestämma att ditt kort bara kan användas i Europa. Du kan också begränsa användningen till endast Finland. Om skadan är framme är de pengar som finns på kontot bättre skyddade när du med banken har kommit överens om dagliga uttagsgränser och betalningsgränser som är lämpliga för dig. Notera ändå att begränsningen bara gäller när du använder bankkontot: om du använder kreditegenskapen finns inga begränsningar.

Alternativen är:
- Finland
- Norden och Estland (inkluderar också Island och Färöarna)
- Europa (inte Ryssland)
- hela världen

Att köpa på nätet är säkert. De problemsituationer som förekommit har gällt situationer där kunder till exempel för priset för portot har beställt en provförsändelse av en produkt. Varan har kommit enligt avtal och den har verkligen varit billig. Problemet har uppstått när kontot efter ett par veckor har debiterats en obekant summa och en ny försändelse kommer med posten. Beställaren hade när han eller hon beställde provförpackningen förbundit sig till försäljningsvillkor enligt vilka han eller hon hade gjort en fortlöpande beställning. Det är alltså all orsak att läsa villkoren noggrant innan man gör en beställning.

Sparbanken vill för sin del förhindra alla missbruk som riktar sig mot banktjänsterna, se också sidan www.korttiturvallisuus.fi/sv.

Sju steg till en bättre banksäkerhet:

1. Ge inte dina nätbankskoder eller PIN-koden till ditt kort till någon. Inte ens banken eller polisen har någonsin orsak att be om de här uppgifterna.

2. Förvara användarkoden och lösenorden till din nätbank skilt från varandra. Samma råd gäller kortet och kortets PIN-kod.

3. Lär dig dina lösenord och PIN-koder utantill.

4. Skydda alltid din PIN-kod när du använder kortet i en betalterminal eller tar ut pengar i en automat.

5. Följ med dina konto- och korttransaktioner och kontrollera att du debiteras bara för transaktioner du själv gjort.

6. Sköt om datasäkerheten i de apparater du använder genom att installera ett antivirusprogram som uppdateras automatiskt. Du ska alltid ha programmen i den dator, telefon och surfplatta som du använder för nätbanksförbindelserna up-to-date – särskilt ska webbläsarens uppdateringar och datasäkerhetsuppdateringar installeras genast. De kan i många fall automatiseras.

7. Skicka inte känsliga person- eller bankuppgifter i öppen e-post eftersom den inte är skyddad. Använd i stället den meddelandefunktion som finns i din nätbank till att kommunicera med banken.

Kommunikationsverkets snabbguide:
- Banken kontaktar dig inte per e-post eller telefon för att be om nätbankskoder, kortuppgifter eller personbeteckning.
- Använd bokmärke för att gå till nätbanken eller skriv själv adressen i adressraden i webbläsaren.
- Kontrollera att nätsidans adress motsvarar din banks namn.
- Kontrollera att det på webbläsarens adressrad finns ett låst lås vilket är kännetecknet för https-kryptering. De sidor som används för att fiska efter uppgifter saknar i allmänhet kryptering av förbindelsen.
- Om du av misstag ger dina egna bankkoder på en sådan phishingsida ska du genast kontakta din egen bank.

Om du upptäcker en phishingsida kan du anmäla den till Kommunikationsverkets Cybersäkerhetscenter per e-post till adressen cert@ficora.fi.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy