Skip to main content

​Sparbankens marknadsöversikt: året har börjat i dystra tecken på investeringsmarknaden

Nyhet   •   Jan 20, 2016 12:51 CET

Investerare i hela världen, och också de finländska spararna har fått uppleva en dyster början på året på aktiemarknaden. Aktiekurserna har sjunkit kraftigt i hela världen och företagslånens riskpremier har gått upp.

När investerarna har sålt sina mer riskfyllda värdepapper har förmögenhet överförts till statslån och penningmarknadsinvesteringar. Detta har för sin del sänkt räntorna både i Europa och i USA, bekräftar Sparbankernas Kapitalförvaltnings direktör Petteri Vaarnanen.

– När man ser på risknivåerna på aktiemarknaden och förändringarna i sentimentet dvs. den allmänna stämningen bland investerarna kan man lätt skönja att farhågorna om den ekonomiska utvecklingen de närmaste åren har varit stor.

Vaarnanen hittar flera riskfaktorer, men att marknaden har reagerat så starkt som den gjort verkar enligt honom som en överdrift.

– Problemen i den kinesiska ekonomin och försvagningen av valutan har pågått redan en längre tid. Det är en allmänt identifierad riskfaktor, men det som orsakar mest osäkerhet är den kinesiska centralbankens oförmåga att handla konsekvent och den bristande kommunikationen. Där som de övriga centralbankerna håller presskonferens varje månad och försöker styra marknadens reaktioner med sina väl övervägda ordval har centralbanken i Kina valt en annan linje. Avsaknaden av kommunikation förenat med kontinuerliga marknadsinterventioner orsakar med rätta oro på investeringsmarknaden.

Att ekonomin har mattats av i Kina är inte enbart en dålig sak, påminner han.

– Kina genomfördes efter finanskrisen ett massivt och penningpolitiskt återhämtningsprogram som ledde till att en skuldbubbla uppstod. Fortfarande är den privata sektorns skuldsättning kraftig och skulden uppgår enligt bedömningar redan till nästan 250 procent av bruttonationalprodukten. Centralbanken måste å ena sidan hålla ekonomins hjul rullande genom att stöda tillgången till pengar och samtidigt undgå spekulativt handlande i ekonomin vilket ökar kostnaderna för att lösa skuldproblemet i framtiden. En annan utmaning är strävan att skapa stabilitet på valutamarknaden och få renminbin att kontrollerat bli svagare. Det senaste halvåret har visat att centralbanken inte ser ut att ha någon klar linje hur detta ska göras. Att valutan blir svagare har också en politisk aspekt, eftersom en snabb försvagning av renminbin i väst skulle tolkas som valutakrigföring.

Alla de här utmaningarna och den osäkerhet som följer av dem har orsakat en liten panik på investeringsmarknaderna.

– Att den globala ekonomin och handeln blir långsammare är en ofrånkomlig förändring som investerarna måste anpassa sig till. I Kina är den ekonomiska tillväxten sannolikt lägre än de officiella siffrorna visar. Vår syn är att den årliga tillväxten de närmaste åren jämnar ut sig till en fem procents nivå – vilket också det kräver att centralförvaltningen och centralbanken lyckas till en viss grad.

Vaarnanen påminner om att detta i västländerna innebär att industrins utsikter försämras och att tillväxten kraftigare än tidigare kommer att stöda sig på teknologin, servicesektorn och konsumenterna.

– Investeringarna har redan minskat betydligt eftersom det redan nu finns stor överkapacitet i vissa sektorer. År 2016 kommer att bli oroligare än tidigare på investeringsmarknaderna och den förväntade avkastningen är lägre än tidigare i alla tillgångsslag.

Till slut påminner Vaarnanen ändå om att världsekonomin ännu inte står vid avgrundens rand och att man därför inte ska låta paniken ta över på investeringsmarknaderna

– Dessa tider passar bra för en aktiv portföljförvaltning där tyngdpunkten ligger vid att identifiera, analysera och prissätta riskerna.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.