Skip to main content

Teckningen av indexlånet Sparbanken AAA-euroländernas aktier har börjat

Nyhet   •   Okt 08, 2012 08:00 CEST

Sparbanksgruppen har lanserat indexlånet Sparbanken AAA-euroländernas aktier. Det är ett ca femårigt kapitalgaranterat masskuldebrevslån vars avkastning följer en balanserad korg av underliggande variabler på de aktiemarknaderna i de euroländer som har kvar AAA-betyget, d.v.s. Finland, Tyskland och Nederländerna. Avkastningen på de fyra aktier som utvecklas bäst i korgen är fast 30 procent under lånetiden.

Med från Finland är Fortum och UPM Kymmene, från Tyskland Deutsche Telekom, RWE, Siemens och MunichRe samt från Nederländerna Royal Dutch Shell, Unilever, Koninklijke Ahold och Koninklijke Philips Electronics.

”Det ekonomiska läget i Europa har betydligt minskat placerarnas intresse för europeiska aktier. Företag som kommer från de starka euroekonomierna såsom Finland, Tyskland och Nederländerna, har ändå goda förutsättningar att växa och blomstra. De företag vi valt är starka på de internationella marknaderna och stöder så exporten i sina hemländer. Vi tror att aktierna i de euroländer som har kreditbetyget AAA har en god avkastningspotential för långsiktiga sparare, eftersom stämningen på marknaden just nu är dämpad och aktiernas värderingsnivåer historiskt låga”, konstateras i Sp-Fondbolags analys.

Indexlån är alltid förknippade med risker. Kapitalgarantin gäller bara på förfallodagen. Om aktiemarknaden utvecklas ogynnsamt blir det ingen avkastning. Om emittenten hamnar på obestånd kan placeraren förlora den möjliga avkastningen helt eller delvis samt det placerade kapitalet delvis när masskuldebrevet förfaller till betalning i förtid. Om depositionsbanken hamnar på obestånd kan placeraren förlora det placerade kapitalet helt eller delvis.

Indexlånets teckningstid är 8.10.–9.11.2012 och teckningskursen 100 eller 110 procent. Minimiteckning är nominellt 1 000 euro. Teckningsställen är Sparbankernas kontor. Emittent är Royal Bank of Scotland PLC (RBS) och depositionsbank Nooa Sparbank Ab.

Ytterligare information:

Sparbanksförbundets utvecklingsdirektör Harri Mattinen, tfn (09) 5480 5210 och e-post harri.mattinen@saastopankki.fi.

 

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy