Skip to main content

Teckningen av indexlånet Sparbanken USA aktier och valuta har börjat

Nyhet   •   Mar 25, 2013 08:00 CET

Sparbanksgruppen har lanserat indexlånet Sparbanken USA aktier och valuta. Det är ett ca femårigt kapitalgaranterat masskuldebrevslån vars avkastning följer en balanserad aktiekorg av tio amerikanska företag. Avkastningen på de fyra aktier som utvecklas bäst i korgen är fast 30 procent under lånetiden.

”USA är nästa tillväxtmarknad. Landets befolkning ökar, högskolorna är de bästa i världen, alla ledande teknolo­gibolag är i praktiken amerikanska och landet har nya, betydande råvarufynd som kommer att inverka på hela världsekonomin de närmaste åren. Det ser ut som om USA på grund av sina skiffergasfynd kommer att vara självförsörjande på gas redan 2018 och på grund av skiffe­roljefynd självförsörjande på olja 2030. Råvarutillgångarna väntas skapa upp till en miljon nya industriarbetsplatser och flytta metallindustrins och den kemiska industrins produktion tillbaka till USA. Löneutvecklingen i landet har varit mycket måttlig, produktivitetsutvecklingen enorm och nu sjunker också energipriset. Den mest sannolika utvecklingsgången är att den amerikanska ekonomin upplever en ny uppgång och att dollarn därmed förstärks”, konstaterar man i Sp-Fondbolags analys.

Aktiekorgen innehåller tio amerikanska bolag med lika vikt: Altria Group, American Electric Power, AT&T, ConocoPhillips, Exelon, Illinois Tool Works, Intel, Merck & Co, Southern Co och Verizon Communications.

Indexlån är alltid förknippade med risker. Kapitalgarantin gäller bara på förfallodagen. Om aktiemarknaden utvecklas ogynnsamt blir det ingen avkastning. Om emittenten hamnar på obestånd kan placeraren förlora den möjliga avkastningen helt eller delvis samt det placerade kapitalet delvis när masskuldebrevet förfaller till betalning i förtid. Om depositionsbanken hamnar på obestånd kan placeraren förlora det placerade kapitalet helt eller delvis.

Indexlånets teckningstid är 25.3.–3.5.2013 och teckningskursen 100 eller 110 procent. Minimiteckning är nominellt 1 000 euro. Teckningsställen är Sparbankernas kontor. Emittent är Royal Bank of Scotland PLC (RBS) och depositionsbank Nooa Sparbank Ab.

Ytterligare information:

Sparbanksförbundets utvecklingsdirektör Harri Mattinen, tfn (09) 5480 5210 och e-post harri.mattinen@saastopankki.fi.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera