Skip to main content

Historiskt sparbanksbeslut: sammanslutning och centralinstitut

Pressmeddelande   •   Jan 23, 2014 10:30 CET

Sparbankernas representanter sammanträdde i dag den 23 januari 2014 i Helsingfors på Sparbanksförbundets extra stämma för att fatta ett av de mest betydande besluten i gruppens historia. De fattade beslutet att bilda en sammanslutning av Sparbanker, att godkänna verksamhetsprinciperna för den samt att omvandla Sparbanksförbundet till centralinstitut för sammanslutningen. Den förnyade Sparbanksgruppen ansöker senast i höst om verksamhetstillstånd för centralinstitutet av Finansinspektionen. Målet är att starta som en ännu starkare bankgrupp senast i början av 2015.

”Stunden är unik i Sparbankernas historia. Tjugofem Sparbankers (listan i slutet av meddelandet) förvaltningsorgan fattade beslut om anslutningen till sammanslutningen i november men idag fattades det slutgiltiga beslutet att sammanslutningen verkligen bildas och att Sparbanksförbundet blir dess centralinstitut. Samtidigt omvandlas förbundet som varit en förening sedan 1906 till andelslag” konstaterar Sparbanksförbundets styrelseordförande, Liedon Säästöpankkis verkställande direktör Jussi Hakala.

”Nu har vi ännu bättre förutsättningar att utmana våra konkurrenter och växa. Vi litar fullt på våra styrkor: vi är lokala, vi fattar besluten självständigt och snabbt och vi har den bästa personliga servicen. Våra kunder kan vara lugna: Sparbankerna fortsätter som förut, ingenting förändras. Dessutom börjar nyttan med samarbetet snart synas som konkreta fördelar, bl.a. som förmånligare lån och ännu bättre insättningsräntor”, säger Hakala.

”Man bör minnas att sammanslutningens centralinstitut övervakar och styr Sparbanksgruppens likviditet och kapitaltäckning men den blandar sig inte i Sparbankernas lokala kundverksamhet. Sammanslutningen ger våra banker ett gemensamt ryggstöd som ger stöd i all verksamhet från riskhantering till framtagningen av nya produkter. Vår slagkraft förbättras klart.”

”Preliminära uppgifter om fjolårets resultat visar att vår resultatförmåga är på väg uppåt och volymerna ökar. Vår grupp står även i övrigt på stabil grund ekonomiskt, bl.a. är kapitaltäckningen bland de bästa på det finländska bankfältet. Genom att förena våra krafter förbättrar vi vår slagkraft betydligt. Vi tänker fortsätta på den väg som utstakades år 1822 när den första Sparbanken grundades: vi främjar sparsamhet och våra kunders ekonomiska välstånd och vi är nära dem, alltid tillgängliga.”

Vid Sparbanksförbundets extra stämma beslutades också:

·  om val av medlemmar och suppleanter i centralinstitutets förvaltningsråd

§  Till medlemmar i förvaltningsrådet valdes styrelseordförandena för de Sparbanker som ansluter sig till sammanslutningen, med undantag för Nooa Sparbank Ab, och till deras personliga suppleanter vice ordföranden för varje banks styrelse. Förvaltningsrådet får således 24 medlemmar. Förvaltningsrådets sammansättning justeras vid förbundets årsstämma 13.3.2014 i enlighet med eventuella nya val i Sparbankernas styrelser.

·  om valet av medlemmar i centralinstitutets styrelse

§  Till medlemmar i styrelsen valdes de ordinarie medlemmarna i förbundets styrelse Jussi Hakala (ordförande) från Liedon Säästöpankki, Matti Saustila (vice ordförande) från Eurajoen Säästöpankki, Hans Bondèn från Närpes Sparbank, Juhani Huupponen från Someron Säästöpankki, Immo Laiho från Myrskylän Säästöpankki och Risto Sundqvist från Säästöpankki Optia. Styrelsens sammansättning justeras i enlighet med de val som görs vid det förvaltningsrådsmöte som hålls efter förbundets årsstämma 13.3.2014.

Förbundets verkställande direktör Pasi Kämäri fortsätter som centralinstitutets verkställande direktör.

Ytterligare information lämnas av:

Ordföranden för Sparbanksförbundets styrelse, Liedon Säästöpankkis verkställande direktör Jussi Hakala, tfn 010 430 9710, 050 5644 439, jussi.hakala@saastopankki.fi

Sparbanksförbundets verkställande direktör Pasi Kämäri; tfn (09) 5480 5240, 0500 688 222, pasi.kamari@saastopankki.fi.

I den nya gruppen ingår (i storleksordning enligt balansräkningen 9/2013, miljoner euro):

1. Säästöpankki Optia  1 164,6

2. Liedon Säästöpankki    796,8

3. Aito Säästöpankki    612,9

4. Nooa Sparbank    595,4

5. Västra Nylands Sparbank    589,4

6. Lammin Säästöpankki    421,1

7. Someron Säästöpankki    388,6

8. Huittisten Säästöpankki    346,5

9. Närpes Sparbank    258,4

10. Helmi Säästöpankki    247,6

11. Avain Säästöpankki    234,7

12. Eurajoen Säästöpankki    200,2

13. Säästöpankki Sinetti    195,1

14. Kvevlax Sparbank    159,2

15. Kalannin Säästöpankki    156,1

16. Ekenäs Sparbank    147,8

17. Mietoisten Säästöpankki    133,0

18. Ylihärmän Säästöpankki    129,9

19. Myrskylän Säästöpankki    129,3

20. Sysmän Säästöpankki    83,6

21. Kristinestads Sparbank    80,7

22. Suomenniemen Säästöpankki    75,1

23. Pyhärannan Säästöpankki    39,8

24. Yttermark Sparbank    33,3

25. Kiikoisten Säästöpankki    23,0

Sparbanksgruppen totalt  7 242,1 miljoner euro


Till Sparbanksgruppen hör 29 Sparbanker och centralorganisationen Sparbanksförbundet. Egna kontor finns det 200 och via samarbete har kunderna tillgång till nästan 400 kontor, 200 service- och betalautomater och alla kontantautomater i Finland. Sparbankernas syfte är att främja sparande och kundernas ekonomiska välstånd. Grundprinciperna för vår service är att vi är nära kunden och lokala. Målet är en kontinuerlig, lönsam tillväxt och att kapitaltäckningen hålls på en säker nivå. År 2012 var rörelsevinsten 67,1 miljoner euro, kapitaltäckningen 22,1 % och kundantalet 588 500. www.sparbanken.fi

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.