Skip to main content

Sparbankernas nya fastighetsförmedlingskedja under namnet Sb-Hem

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2011 09:45 CET

Sparbankerna har grundat en ny fastighetsförmedlingskedja som består av ett nätverk av självständiga företagare. Fastighetsförmedlingskedjans centralbolag har namnet Sb-Hem Ab (Sp-Koti Oy) och bolaget har inlett sin verksamhet. Till verkställande direktör för bolaget har utnämnts Pekka Ronkainen.

Sparbankerna har grundat ett nytt bolag för att producera och utveckla de tjänster som hör till Sparbankernas kunders boende och byte av bostad. Det nya bolaget, Sb-Hem Ab, kommer att vara franchisegivare för självständiga, lokala fastighetsförmedlingsföretag som i den nya verksamhetsmodellen får ett starkt stöd av de lokala sparbankerna. 
- Samarbetet med den lokala sparbanken ger företagaren en stark grund för verksamheten, konstaterar Sparbanksförbundets verkställande direktör Pasi Kämäri. Sb-Hem kopplas starkt till sparbanken också via sin logotyp och sin visuella profil. Med den nya profilen vill vi skilja oss från de existerande aktörerna.

Till verkställande direktör för Sb-Hem Ab har utsetts Pekka Ronkainen. Han har över 26 års omfattande erfarenhet av lednings- och utvecklingsuppgifter inom förmedlarverksamheten.

- Sb-Hems koncept är den mest företagarvänliga av franchisingkoncepten i fastighetsförmedlingsbranschen. I konceptet betonas det lokala såväl i bankverksamheten som i fastighetsförmedlingsverksamheten, varvid företagarna genast drar nytta av samarbetet och kan betjäna sina kunder effektivare, konstaterar Sb-Hem Ab:s verkställande direktör Pekka Ronkainen.

Sparbanken är företagande och vi främjar finländskt företagande

Sparbanken representerar finländskt företagande när den är som bäst. Att sparbankerna kommer in i fastighetsförmedlingsbranschen gör att självständiga företagare får en möjlighet att dra nytta av nätverksverksamhet och partnerskap med Finlands populäraste bank. Sb-Hems nätverk ger företagaren en möjlighet till långsiktigt och nära samarbete med Sparbanksgruppen, konstaterar Pasi Kämäri.

Vi välkomnar företagare som redan är i branschen och blivande företagare som jobbar i branschen. För nya företagare har sparbankerna beredskap att ge stöd i att starta företagandet. I rask takt börjar vi nu under våren 2011 bygga upp en företagarkedja som genomsyras av sparbanksandan, säger Pasi Kämäri.


Ytterligare information:
Sparbanksförbundet
Pasi Kämäri, verkställande direktör
tel. 0500 688 222
e-post: pasi.kamari@saastopankki.fi

Sb-Hem Ab
Pekka Ronkainen, verkställande direktör
tel. 050 3800 050
e-post: pekka.ronkainen@saastopankki.fi 
 

Till Sparbanksgruppen hör 33 Sparbanker och centralorganisationen Sparbanksförbundet. Egna kontor finns det ca 210 och via samarbete har kunderna tillgång till över 400 kontor, 200 service- och betalautomater och alla kontantautomater i Finland. Sparbankernas syfte är att främja sparande och kundernas ekonomiska välstånd. Grundprinciperna för vår service är att vi är nära kunden och lokala. Målet är en kontinuerlig, lönsam tillväxt och att kapitaltäckningen hålls på en säker nivå. År 2011 var rörelsevinsten 65,4 miljoner euro, kapitaltäckningen 22,1 % och kundantalet 587 000. www.sparbanken.fi

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy