Bygga småhus? Så bygger du bort legionellariskerna

Pressmeddelanden   •   Jul 16, 2019 14:59 CEST

Går du i husbyggartankar? Var uppmärksam på att huset du bygger uppfyller branschreglerna för att undvika den livsfarliga, vattenlevande bakterien legionella.

- De viktigaste förebyggande åtgärderna är att projektera tappvattensystem där varmvattnet är varmt och kallvattnet kallt, samt att undvika stillastående vatten, säger Stefan Rex, VD för Säker Vatten.

Legionella förekommer naturligt i vår miljö, och genom dricksvattnet kommer legionellabakterien in i fastigheternas tappvattensystem. Där kan bakterien förökas och i vissa fall orsaka legionärssjuka eller pontiacfeber. Spridningen av bakterien sker framför allt via vattendroppar i dusch, luftkonditionering och kyltorn. Den som smittas får lunginflammation, ofta med hög feber, diarré, muskelvärk och huvudvärk. Sjukdomen är mycket allvarlig och kräver ofta intensivvård. Men det är relativt enkelt att bygga bort de största legionellariskerna. Det viktigaste tipset är att inte montera kallvattenledningar så att de riskerar att värmas upp av till exempel närliggande varmvattenledningar, värmeledningar/golvvärme eller varma rum. Ett tips är också att installera termometrar som anger temperaturen i utgående tappvarmvatten.

Sprids i duschen
Legionella sprids genom vattendroppar och trivs bäst vid 30-40 grader, vilket gör både bubbelbadet och duschen till favoritmiljöer för legionella. En enkel åtgärd för att motverka legionellatillväxt i duschslangen är att se till att vattnet rinner ut och att installera ett duschmunstycke som minimerar aerosoler. En annan favoritplats för legionellabakterierna är i handdukstorkar som är inkopplade på tappvarmvattnet. Vilket bör undvikas helt.

- I Tyskland förbjuds denna typ av handdukstorkars installationer nästa år på grund av risken för legionella, säger Stefan Rex.

Eftersom ljummet vatten är legionellabakteriens favoritmiljö, är det värt att tänka till lite extra kring varmvattenberedaren. Säker Vatten menar att man ska säkerställa att så kallade förrådsberedare och ackumulatortankar håller en temperatur på minst 60 grader, eftersom de har större volym och lättare får legionellatillväxt än genomströmningsberedare. Om varmvattnet håller lägre temperatur, som till exempel i värmepumpar, ska varmvattnet hettas upp till 60 grader minst en gång per vecka.

- Det är relativt enkelt att bygga bort legionellariskerna, ändå tenderar legionellautbrotten att öka. Genom att sprida information via portalen www.stoppalegionella.se hoppas vi kunna bidra till att minska antalet legionellautbrott i Sverige, avslutar Stefan Rex.

Säker Vatten är en medlemsägd organisation som har till uppgift att skapa ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbara VVS-installationer. Detta gör vi genom att utbilda, auktorisera och kontrollera företag i VVS-branschen. Att utföra installationer enligt branschregler Säker Vatteninstallation är idag likställt med fackmässigt utförande.

Branschregler Säker Vatteninstallation är ett regelverk som är framtaget av branschens aktörer för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning. Reglerna ställer krav på både installatörer och produkter. Målet är att ge en ökad säkerhet och trygghet för kunden.

Idag finns det över 2000 auktoriserade VVS-företag och över 22 000 utbildade montörer. På www.säkervatten.se hittar du VVS-företag som alla utför arbetet efter branschregler Säker Vatteninstallation, vilket nu försäkringsbolag, kommuner och större beställare kräver.

Anlita ett auktoriserat VVS-företag för säkrare installationer!

Går du i husbyggartankar? Var uppmärksam på att huset du bygger uppfyller branschreglerna för att undvika den livsfarliga, vattenlevande bakterien legionella.

Läs vidare »

Livsfarlig bakterie sprids i vattnet – finns i vart fjärde tappvattensystem

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2019 10:23 CEST

Under sommaren drabbas allt fler av den livshotande lunginflammationen legionärssjuka, som framför allt sprids via inandning av vattendroppar till exempel i duschen. Och tyvärr ökar antalet legionellafall för varje år. En vanlig orsak är att tappvattentemperaturerna är för låga, vilket gör att bakterierna växer till i rören.

Legionella är en bakterie som förekommer naturligt i vår miljö, bland annat i vattentäkter. Genom dricksvattnet kommer legionellabakterien in i fastigheternas tappvattensystem. Där kan legionellabakterien förökas och i vissa fall orsaka legionärssjuka eller pontiacfeber. Spridningen av bakterien sker framför allt via vattendroppar i dusch, luftkonditionering och kyltorn. Den som smittas får lunginflammation, ofta med hög feber, diarré, muskelvärk och huvudverk. Sjukdomen är mycket allvarlig och kräver ofta intensivvård. Dödligheten är 5-20 procent.
Men det går att förebygga legionella!
Allra bäst trivs bakterien i vattenledningar där vattenomsättningen är låg och temperaturen är 20-45 grader, vilket är vanligt i till exempel en sommarstuga som används sporadiskt, eller i en handdukstork. I Tyskland har man till och med beslutat att ta bort handdukstorkar som är installerade på tappvarmvatten eller varmvattencirkulerande under 2020 på grund av risken för legionella.

- Det starkaste vapnet mot legionella är att säkerställa att bakterierna aldrig växer till i vattenledningar. Kontrollera därför regelbundet att temperaturen i utgående tappvarmvatten håller 55-60 grader, säger Stefan Rex, VD för Säker Vatten, som också står bakom portalen www.stoppalegionella.se.

Det första kända utbrottet av legionärssjuka noterades 1976 i Philadelphia, USA. Utbrottet skedde på ett hotell i samband med att en organisation kallad ”American Legion” bestående av amerikanska krigsveteraner, höll en kongress. Totalt insjuknade 221 personer och 34 personer avled. Ventilationssystemet tros ha orsakat spridningen av sjukdomen som sedan fick namnet legionärssjuka (Legionnaires’ disease). Den då okända bakterien fick senare namnet Legionella pneumophila som orsak till sjukdomen.

www.stoppalegionella.se finns fakta om legionella, samt en rad tips på hur man kan förebygga den fruktade sjukdomen. Här finns också information om kända legionellautbrott i Sverige och utomlands.

Här trivs legionella bäst:

För låga varmvattentemperaturer

För höga temperaturer i kallvattenledningar.

Varmvattencirkulation, till exempel i vattenburna handdukstorkar.

Blindledningar med stillastående vatten, till exempel i ledningar till ett tvättställ som inte används.

Säker Vatten är en medlemsägd organisation som har till uppgift att skapa ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbara VVS-installationer. Detta gör vi genom att utbilda, auktorisera och kontrollera företag i VVS-branschen. Att utföra installationer enligt branschregler Säker Vatteninstallation är idag likställt med fackmässigt utförande.

Branschregler Säker Vatteninstallation är ett regelverk som är framtaget av branschens aktörer för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning. Reglerna ställer krav på både installatörer och produkter. Målet är att ge en ökad säkerhet och trygghet för kunden.

Idag finns det över 2000 auktoriserade VVS-företag och över 22 000 utbildade montörer. På www.säkervatten.se hittar du VVS-företag som alla utför arbetet efter branschregler Säker Vatteninstallation, vilket nu försäkringsbolag, kommuner och större beställare kräver.

Anlita ett auktoriserat VVS-företag för säkrare installationer!

Under sommaren drabbas allt fler av den livshotande lunginflammationen legionärssjuka, som framför allt sprids via inandning av vattendroppar till exempel i duschen. Legionella är en bakterie som förekommer naturligt i vår miljö, bland annat i vattentäkter.

Läs vidare »

Nytt beräkningsprogram för tappkallvatten underlättar projektering

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2019 13:30 CEST

I dag lanserar Säker Vatten ett användarvänligt beräkningsprogram som utifrån givna förutsättningar på ett enkelt sätt beräknar vilken isoleringstjocklek som krävs för att uppfylla Boverkets byggregler och Säker Vattens branschregler för tappkallvatten i varma utrymmen.

Enligt branschregler Säker Vatteninstallation ska tappvattenledningar i schakt, kopplingslådor och bjälklag där temperaturen kan bli högre än rumstemperaturen, utformas så att den beräknade temperaturen på stillastående kallvatten inte blir högre än 24 °C på 8 timmar.

-Därför har vi tagit fram ett beräkningsprogram som kan användas i projekteringsskedet för att beräkna vilken isolertjocklek och dimensioner som är mest optimala att använda i det specifika fallet. Beräkningsprogrammet genererar en rapport om vilka material som används samt beräkningsgrundande temperaturer vilket underlättar för kontrollansvarig och besiktningsmannen när slutbesiktning av byggnaden ska göras, säger Fredrik Runius, teknikansvarig hos Säker Vatten.

Beräkningsprogrammet har arbetats fram tillsammans med en VVS konsult och verifierats av en energiexpert vid KTH och finns tillgängligt för auktoriserade VVS-företag och auktoriserade VVS-konsulter via Säker Vattens hemsida.

Säker Vatten är en medlemsägd organisation som har till uppgift att skapa ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbara VVS-installationer. Detta gör vi genom att utbilda, auktorisera och kontrollera företag i VVS-branschen. Att utföra installationer enligt branschregler Säker Vatteninstallation är idag likställt med fackmässigt utförande.

Branschregler Säker Vatteninstallation är ett regelverk som är framtaget av branschens aktörer för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning. Reglerna ställer krav på både installatörer och produkter. Målet är att ge en ökad säkerhet och trygghet för kunden.

Idag finns det över 2000 auktoriserade VVS-företag och över 22 000 utbildade montörer. På www.säkervatten.se hittar du VVS-företag som alla utför arbetet efter branschregler Säker Vatteninstallation, vilket nu försäkringsbolag, kommuner och större beställare kräver.

Anlita ett auktoriserat VVS-företag för säkrare installationer!

Enligt branschregler Säker Vatteninstallation ska tappvattenledningar i schakt, kopplingslådor och bjälklag där temperaturen kan bli högre än rumstemperaturen, utformas så att den beräknade temperaturen på stillastående kallvatten inte blir högre än 24 °C på 8 timmar. Nu har Säker Vatten tagit fram ett beräkningsprogram som underlättar projektering.

Läs vidare »

Branschsamverkan ska förbättra fördelarskåp

Pressmeddelanden   •   Jun 10, 2019 13:10 CEST

Fördelarskåp har på senare tid blivit allt mer populära för att bygga in rören i väggarna. Men tyvärr har flera läckage upptäckts. I ett samarbete med Länsförsäkringars forskningsfond och Säker Vatten har testinstitutet RISE och fyra leverantörer av fördelarskåp gjort läckagetester i labbmiljö i syfte att få fram fakta om eventuella svaga punkter för att gemensamt kunna verka för förbättringar.

Vattenskaderapporten sammanfattar 22 246 vattenskador: Ledningar och diskmaskiner är största bovarna

Pressmeddelanden   •   Maj 27, 2019 10:34 CEST

Vattenskador i kök och badrum är vanligast och oftast handlar det om läckande ledningssystem. Diskmaskiner som är 10 år eller yngre står för närmare 20 procent av alla vattenskador i kök. Allra störst risk att råka ut för vattenskador löper ägare av villor eller fritidshus byggda på 1970-talet. Det visar statistik från Vattenskaderapporten, som omfattar försäkringsbolagens vattenskador under 2018.

Vattenskaderapporten ges ut av Vattenskadecentrum, där de större försäkringsbolagen samt VVS-och tätskiktsbranscherna ingår. Rapporten bygger på nästan alla försäkringsbolags skaderapporter under 2018. Statistik finns årligen från 2008 vilket ger en god överblick över vattenskador i Sveriges fastighetsbestånd.

-Under 2018 har vi fått tillgång till ännu fler skaderapporter och mer fakta från försäkringsbolagen, vilket ger en bättre överblick, säger Dan Josefsson, specialist byggskador hos Folksam och representant i Vattenskadecentrum.

Så många som 62 procent av alla vattenskador orsakas av läckage från ledningssystem för kall- och varmvatten, värme och avlopp, medan 22 procent av vattenskadorna orsakas av installerad utrustning såsom disk- eller tvättmaskin, varmvattenberedare, kyl eller frys. Övriga vattenskador, 16 procent, orsakas av läckage genom tätskikt i badrum, tvättstugor eller andra utrymmen som är försedda med golvbrunn.

-För att undvika vattenskador bör man alltid anlita en VVS-installatör som är auktoriserad enligt Säker Vatten och därmed följer branschreglerna och skriver ut intyg på installationen, säger Stefan Rex, VD för Säker Vatten.

Totalt kostade vattenskadorna försäkringsbolagen och fastighetsägarna uppskattningsvis närmare 10 miljarder under 2018.

De vanligaste orsakerna till vattenläckor i kök:

1.Rör 29 %

2.Diskmaskin 19 %

3.Koppling 18 %

De vanligaste orsakerna till vattenläckor i bad/dusch:

1.Läckage genom tätskikt i golv 22 %

2.Rör 21 %

3.Läckage vid tätskiktets anslutning till golvbrunn 15 %

Här hittar du hela vattenskaderapporten – www.vattenskadecentrum.se

Säker Vatten är en medlemsägd organisation som har till uppgift att skapa ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbara VVS-installationer. Detta gör vi genom att utbilda, auktorisera och kontrollera företag i VVS-branschen. Att utföra installationer enligt branschregler Säker Vatteninstallation är idag likställt med fackmässigt utförande.

Branschregler Säker Vatteninstallation är ett regelverk som är framtaget av branschens aktörer för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning. Reglerna ställer krav på både installatörer och produkter. Målet är att ge en ökad säkerhet och trygghet för kunden.

Idag finns det över 2000 auktoriserade VVS-företag och över 22 000 utbildade montörer. På www.säkervatten.se hittar du VVS-företag som alla utför arbetet efter branschregler Säker Vatteninstallation, vilket nu försäkringsbolag, kommuner och större beställare kräver.

Anlita ett auktoriserat VVS-företag för säkrare installationer!

Vattenskador i kök och badrum är vanligast och oftast handlar det om läckande ledningssystem. Diskmaskiner som är 10 år eller yngre står för närmare 20 procent av alla vattenskador i kök. Allra störst risk att råka ut för vattenskador löper ägare av villor eller fritidshus byggda på 1970-talet. Det visar statistik från Vattenskaderapporten, som omfattar försäkringsbolagens vattenskador under 2018.

Läs vidare »

GVK, BKR och Säker Vatten påbörjar gemensam revidering av branschregler

Pressmeddelanden   •   Feb 25, 2019 07:55 CET

GVK, BKR och Säker Vatten har beslutat att samarbeta för att gemensamt släppa uppdaterade branschregler från 1 januari 2021. Att arbeta bort störande moment i byggproduktion är ett huvudsyfte, att minska regelbördan för företagen en annan målsättning.

Nyhet: Webbaserad Säker Vatten-utbildning för VS-projektörer

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2019 06:58 CET

Ett av de önskemål vi fått från våra auktoriserade företag är att det ska vara möjligt att gå utbildning i Säker Vatteninstallation via webben. Detta har vi tagit till oss och därför lanserar vi nu vår första webbaserade utbildning; Säker Vatteninstallation för VS projektörer.

Risk för nya vattenskador när frusna rör repareras fel

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2019 06:55 CET

När kylan drog över landet vid årsskiftet, frös vattnet i många villor och fastigheter och VVS-montörerna jobbar fortfarande för högtryck. Säker Vattens VD, Stefan Rex, uppmanar fastighetsägare att se till att reparationerna görs på rätt sätt, så att ledningarna inte fryser sönder igen.

Utformning av tappvattenschakt – ett samverkansprojekt

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2018 06:03 CET

På Nordbygg i april presenterades teknikprojektet Tappvattenschakt Förslag till utformning som Säker Vatten drivit tillsammans med branschen. Säker Vatten har tagit rollen som samordnare av projektet som berör flera områden inom byggandet.

Anlita ett auktoriserat VVS-företag för säkrare installationer!

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2018 07:46 CET

​Renovering av badrummet kommer i topp när konsumenter tillfrågas om vad de helst vill göra om i sin bostad. Men hur ska drömbadrummet se ut, och vilket företag ska förverkliga drömmen? Om du väljer fel VVS-företag kan drömmen lätt bli till en mardröm.

Om Säker Vatten AB

Vi ansvarar för Branschregler Säker Vatteninstallation

Branschregler Säker Vatteninstallation är ett regelsystem framtaget 2005, av VVS-branschens installatörer tillsammans med leverantörer och försäkringsbolag. Reglerna ställer krav på företag, personer och tillverkare i syfte att motverka risker för vattenskador, legionella, brännskador och förgiftning.

Anlita ett auktoriserat VVS-företag för säkrare installationer!

Adress

Länkar