Skip to main content

SAFER delar sin forskning på Transportforum

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2018 15:00 CET

Årets upplaga av Transportforum var välbesökt med ca 1600 deltagare. Mötet är viktigt, och under två dagar samlades den svenska eliten inom transportforskning i Linköping för att ta del av och diskutera de senaste forskningsrönen. Det är tydligt att Sverige har den fortsatta ambitionen att behålla ledningen inom säker och hållbar mobilitet och att FNs globala hållbarhetsmål är på god väg att implementeras i de nationella strategierna, och nu även på många företag, högskolor och institut.

Många liv kan räddas med rätt vård
Många liv som sköras i trafiken skulle kunna räddas om de som skadats i en trafikolycka får snabb, och korrekt, vård. SAFER höll i en session om detta viktiga område och presenterade forskning som visar på att närmare 100 människoliv skulle kunna räddas i Sverige per år – om rätt vård sätts in.
Bengt Arne Sjöqvist, SAFERs ledare för forskningsområdet Care & Rescue säger:
- Två tredjedelar av dödsfallen sker inom 1 timme efter olyckan är ett faktum och studier visar att en tredjedel faktiskt skulle kunna förhindras.

SAFERs projekt Via Appia är ett exempel som skulle kunna hjälpa att ge en bättre vård vid trafikolyckor. I projektet har man visat att genom att använda informationen som genereras i fordonet i kombination med smartphonelösningar som innehåller information om individen, adderar information från andra källor kan man analysera olyckan tämligen noggrant och förbereda vårdkedjan bättre.

Digitala verktyg
SAFER presenterade också en app som tagits fram för att skydda motorcyklister. Sker en olycka rings räddningstjänsten automatiskt upp. Forskarna tror att närmare 2500 liv skulle kunna räddas inom EU per år om appen används av alla förare. Till detta kommer även fördelen med högre grad av trygghet för både föraren och närstående.

Slutligen diskuterade SAFERs forskare vikten att patienter transporteras till rätt sjukvårdsinstans. Ibland kan det vara bättre att ”köra värdshus förbi” för en mer anpassad vård. Robert Sinclair, medicinsk rådgivare på Västra Götalandsregionen och medlem i SAFERs nätverk menar dock att detta fordrar tydliga strukturer, kriterier och kunskaper. Att köra förbi en vårdinrättning för en annan som ligger längre bort, även om detta är bättre för patienten, kan vara väldigt svårt.
- Det behövs stöd vid beslutstillfället och ett mycket stort stöd när beslutet väl fattats, säger Robert Sinclair.

SAFER Trafiksäkerhetscentrum är ett kompetenscenter där ett 30-tal partners från samhället, akademin och industrin samarbetar tvärfunktionellt för framgångsrik och effektiv forskning inom fordons- och trafiksäkerhet. Forskningen på SAFER spänner över ett brett område som täcker flera discipliner och omfattar människor, fordon och infrastruktur. Centrets multidisciplinära verksamhet engagerar många ledande forskare inom trafiksäkerhet och vår projektportfölj bidrar till Sveriges nollvision och FN:s globala hållbarhetsmål.

Detta betyder också att SAFER ingår i ett större samhällsprojekt: skapandet och förverkligandet av ett smart, hållbart och säkert transportsystem, både i städerna och på landsbygden. SAFER erbjuder världsledande kunskap och projektmetodik inom området trafiksäkerhet och vår vision är att bedriva gränslös forskning för att rädda liv. Läs mer på www.saferresearch.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy