Skip to main content

Start av L3PILOT: 1.000 testförare - 100 fordon - 11 europeiska länder

Pressmeddelande   •   Aug 25, 2017 17:30 CEST

Det nya SAFER-projektet, LP3Pilot, som börjar den 1 september, har det övergripande målet att ingående utvärdera automatiserad körning som ett säkert och effektivt transportmedel. Funktionerna ska testas i varierande förhållanden i 11 olika europeiska länder. Totalt ingår 100 fordon och 1000 provförare i det storskaliga försöket.

Projektet ska genomföra storskalig testning av självkörande bilar där föraren fortfarande övervakar och är ansvarig för tekniken. Även vissa tester då föraren helt lämnar över kontrollen till fordonet och föraren kan ägna sin tid år andra saker, kommer att genomföras. Det är många försök som ingår, t ex parkering, omkörning och stadsskörning. Testerna kommer att ge värdefull information om tekniska aspekter, användarvänlighet, kör- och resebeteenden och även påverkan på trafik och samhälle. L3Pilot det första projektet i världen som genomför så omfattande försök och testar så många automatiska körfunktioner.

SAFER Trafiksäkerhetscentrum är ett kompetenscenter där ett 30-tal partners från samhället, akademin och industrin samarbetar tvärfunktionellt för framgångsrik och effektiv forskning inom fordons- och trafiksäkerhet. Forskningen på SAFER spänner över ett brett område som täcker flera discipliner och omfattar människor, fordon och infrastruktur. Centrets multidisciplinära verksamhet engagerar många ledande forskare inom trafiksäkerhet och vår projektportfölj bidrar till Sveriges nollvision och FN:s globala hållbarhetsmål.

Detta betyder också att SAFER ingår i ett större samhällsprojekt: skapandet och förverkligandet av ett smart, hållbart och säkert transportsystem, både i städerna och på landsbygden. SAFER erbjuder världsledande kunskap och projektmetodik inom området trafiksäkerhet och vår vision är att bedriva gränslös forskning för att rädda liv. Läs mer på www.saferresearch.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.