Skip to main content

Alla bilar hos SafeTeam blir el- eller gasbilar

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2019 14:00 CEST

Robert, Maggan och Martijn är tre av SafeTeams förare som kör miljövänligt.

SafeTeam ställer nu om hela sin fordonspark. Alla bilar som köps in blir rena el- eller gasbilar och företaget kommer närma sig nollutsläpp av växthusgaser.

SafeTeam har drygt 130 bilar. Företaget lanserar nu en ny, miljövänlig bilpolicy där man lämnar alla fossildrivna alternativ bakom sig. I den nya policyn tar man steget fullt ut. Samtliga bilar inkluderas, såväl skåpbilar som personbilar. Och det är rena el- eller biogasbilar som gäller hos SafeTeam (ej hybridbilar).

”Det bästa vi kan göra för miljön, våra kunder och vår personal”

Omställningen på bilmarknaden börjar ta fart på allvar, men regelverket med klimatkompenserande åtgärder och rabatter är snårigt. I den förvirring som råder väljer många företag att avvakta. Men SafeTeam har kommit längre än många andra, med den tydliga miljöinriktningen i sin bilpolicy.

– Ska vi som säkerhetsföretag göra något för miljön, så är det bästa vi kan göra att miljöanpassa våra transporter. Vi gör det för att minska utsläppen och nå våra miljömål, men dessutom ser vi fler fördelar för såväl kunder som personal. Det handlar om skattemässiga och ekonomiska fördelar samt en trygghet för kunden, med en leverantör som tar ansvar, säger Thomas Benneklint, VD på SafeTeam.

Omställningen självklar hos SafeTeam

När SafeTeam såg över sin fordonspark i samband med förändrade regelverk blev fossilfria alternativ ett naturligt val. Den ökade miljömedvetenheten i samhället avspeglades även hos personalen i samband med att den nya bilpolicyn presenterades.

– Vi har gjort ett grundligt arbete när vi tagit fram vår nya bilpolicy. Utöver att vi vill minska våra utsläpp har vi beaktat många andra faktorer som påverkar våra val av fordon. Som exempel kan nämnas Bonus-Malus, miljözoner, WLTP och utbudet av bilar på marknaden som kan matchas mot vår verksamhet. I presentationen för vår personal har vi varit helt öppna med för- och nackdelar med olika drivmedelsalternativ. Vi har även kunnat presentera bilmodeller som passar personalen och i princip alla våra medarbetare har reagerat positivt. Att vi tar det här steget för miljön gör mig verkligen stolt över SafeTeam! berättar Frida Hjern, Miljö- och kvalitetsansvarig på SafeTeam.

SafeTeam lever upp till kunders miljökrav

SafeTeam får allt oftare frågan från sina kunder om de kör miljöklassade bilar. I fler och fler upphandlingar blir det ett krav. Vissa kunder har i sin tur kommunala krav de vill leva upp till. Här blir SafeTeams tydliga inriktning mot enbart klimatbonusbilar både tryggt och enkelt för kunderna.

Lätt att tanka gas

Antalet tankstationer med biogas har ökat markant senaste åren, och SafeTeam bedömer att tillgången är mer än tillräcklig för företagets behov.

Infrastrukturen med laddstolpar för elbilar växer också. Till en början kommer SafeTeam köpa fler gasbilar än elbilar. Men i takt med utvecklingen spås även elbilarna bli fler, med bättre räckvidd och laddmöjligheter, samt fler bilmodeller att välja bland.

Ekonomi för el- och gasbilar

I kostnadskalkylerna räknar SafeTeam med fordonets kostnad för hela livscykeln, inte enbart inköpspriset. Med hänsyn tagen till klimatrabatter i fordonsskatt, service- och underhållskostnader, andrahandsvärde samt drivmedelskostnader visar kalkylerna på en jämförbar kostnad mellan fossilfria och fossildrivna bilar. I vissa fall t.o.m. en lägre kostnad för el- och gasbilar.

Dessutom blir förmånsvärdet lägre för SafeTeams personal som har el- och gasbilar i tjänsten, d.v.s. en lägre skatt.

Kunder i miljözon 3 – där endast el- och gasbilar är tillåtna

Regeringen har beslutat att genomföra det man kallar miljözon 3, med höga miljökrav på bilar som tillåts köra här. Två gator i Stockholm förväntas bli inkluderade i miljözon 3 redan i januari 2020. När detta blir verklighet är det viktigt för SafeTeam att vara väl förberedda berättar Thomas Benneklint:

– Vi måste kunna besöka våra kunder oavsett var de är. Vilken bil som en enskild tekniker kör får inte begränsa oss, vi jobbar ju med jour och snabb service!

Din partner i säkerhet

SafeTeam erbjuder säkerhetslösningar för flerbostadshus, företag och offentliga fastigheter.

Allt inom säkerhet

Vi installerar och underhåller allt från lås, passersystem, inbrottsskydd, larm och kameraövervakning, till dörrautomatik och brandskydd.

Service i särklass

Vi finns där du behöver oss, när du behöver oss. Därför kallar vi oss Din partner i säkerhet.

----------

Vill du veta hur SafeTeam behandlar dina personuppgifter? Informationen hittar du på vår hemsida: safeteam.se/integritetspolicy

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.