Skip to main content

SafeTeam förvärvar Lås-Borgström i Malmö

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2012 09:00 CET

SafeTeam i Sverige AB stärker sin position på den sydsvenska säkerhetsmarknaden genom att förvärva företaget Lås-Borgström i Malmö. - Förvärvet är ett led i SafeTeams strategiska satsning på att växa i Sverige och innebär en kraftfull förstärkning i Öresundsregionen, säger Thomas Benneklint, VD för SafeTeam.


Lås-Borgström AB grundades år 1933 och är idag en av Malmös ledande aktörer inom lås- och säkerhetssystem. Företaget omsätter ca 18 Mkr och har 11 anställda. Säljare är Galber Invest AB, som ägs av Anders Bergman. 

- Jag har haft en givande tid som ägare av Lås-Borgström. Jag ser nu med tillförsikt på företagets framtid och jag är helt övertygad om att företaget med SafeTeam som ägare kommer att drivas och vidareutvecklas på ett bra sätt, säger Anders Bergman.

Pia Hantoft som är regionchef för SafeTeams verksamhet i Malmö, går i samband med tillträdet den 1 januari 2013 in som övergripande ansvarig även för Lås-Borgström.

- Lås-Borgström är ett välskött företag med gott renommé på marknaden. Personalens kompetens kompletterar dessutom vår befintliga verksamhet på ett väldigt bra sätt, säger Pia Hantoft.

Det familjeägda och göteborgsgrundade säkerhetsföretaget SafeTeam finns på sex orter i Sverige och arbetar mot lokala men också rikstäckande företag och butikskedjor genom SafeTeam
Retail
. SafeTeam erbjuder säkerhetslösningar inom låssystem, inbrottsskydd, larm och övervakning, brandskydd och dörrautomatik. Företaget omsätter före förvärvet ca 175 Mkr och har 130 anställda. Mer info om SafeTeam finns på www.safeteam.se.

För mer information vänligen kontakta Thomas Benneklint, VD på SafeTeam, telefon: 0707-15 26 04 alternativt email: thomas.benneklint@safeteam.se
SafeTeam installerar och underhåller avancerad säkerhetsteknik. Genom förtroendefullt partnerskap inom säkerhet hjälper vi våra kunder till bättre trygghet och lönsamhet.

Vi erbjuder allt från enskilda produkter till kompletta säkerhetslösningar. Vårt kompetensområde är brett, vilket ger oss möjlighet att möta våra kunders alla säkerhetsbehov inom låssystem, inbrottsskydd, larm och övervakning, brandskydd, dörrautomatik och fastighetsfilm. Som märkesoberoende helhetsleverantör inom säkerhet kan vi både effektivisera och förenkla våra kunders vardag.

Vår serviceorganisation täcker hela Sverige. I Stockholm, Göteborg och Malmö samt hela Bohulän, Dalsland och Fyrbodal arbetar vi i egen regi. På övriga orter i landet har vi avtal med lokala säkerhetsentreprenörer som utför uppdrag för vår räkning och med vår kvalitetsgaranti. Som kund får du endast en partner som kan hjälpa dig med alla dina behov. Dessutom kan vår jourservice hjälpa er dygnet runt, alla dagar på året.

Vi arbetar idag i följande branschsegment; Fastighet och förvaltning, Offentlig sektor, Handel, Industri och Bygg.

Bifogade filer

PDF-dokument