Skip to main content

MedTech20 – ett nytt instrument för att mäta patientnytta av medicintekniska produkter

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2017 08:52 CET

Forskarteamet bakom MedTech20: Anders Ingelgård, Fredrik Olson, Ingela Björholt och Eva Lesén. Foto: Anna-Karin Boström

I en nypublicerad artikel i International Journal of Technology Assessment in Health Care (Lesén et al, 2017) redovisar forskare på Nordic Health Economics utvecklingen av MedTech20© - ett enkätinstrument för att mäta patientnytta av medicintekniska produkter.

- Instrumentet kan användas vid utvärderingar av medicintekniska produkter inom olika områden och för olika patientgrupper, det är unikt, säger Henrik Mindedal, föreståndare för MedTech West.

Användningen inom den medicintekniska industrin kan ge värdefull information i olika situationer. Såväl befintliga produkter som produkter under utveckling kan utvärderas och resultatet kan till exempel ge underlag för hälsoekonomiska analyser.

- Landsting och myndigheter kan använda hälsoekonomiska studieresultat för att utvärdera och jämföra produkter. På så sätt kan detta bli ett verktyg för att kvalitetssäkra introduktionen av nya medicintekniska produkter i sjukvården, säger Charlotta Gummeson, VD för Sahlgrenska Science Park, där Nordic Health Economics har sin verksamhet.

Frågan på vilket sätt man kan mäta hur en medicinteknisk produkt påverkar patientens vardagsliv och välbefinnande blev startskottet för utvecklingen. När det gäller medicintekniska produkter är det inte bara den direkt kliniska effekten som har betydelse för livskvaliteten, utan det finns många andra mervärden som inte kan fångas med hittills tillgängliga metoder.

För att ta reda på mer om detta gjorde forskarna först en kartläggning över hur medicintekniska produkter kan påverka patienter. De studerade sjukdomsspecifika enkäter, genomförde intervjuer med vårdpersonal och tog in synpunkter från såväl patientorganisationer som representanter för medicinteknikbranschen och Tandvårds-och Läkemedelsförmånsverket, TLV. Kartläggningen ledde till en uppsättning produktegenskaper som i tre enkätstudier fick utvärderas och rangordnas av den svenska befolkningen. Det hela landade i MedTech20 som mäter 20 produktegenskaper inom fyra områden  - trygghet, socialt deltagande, integritet och bekvämlighet. Dessa kan vägas samman till ett index som representerar patientnyttan ur ett samhällsperspektiv.

MedTech20© är framtaget på svenska, det finns även en lingvistiskt validerad version på engelska.
Forskningen har genomförts med finansiellt stöd av Europeiska Utvecklingsfonden och Vinnova.

Forskare och utvecklare av MedTech20©: Eva Lesén, PhD, Ingela Björholt, PhD, Anders Ingelgård, Docent, PhD, Fredrik Olson, Docent, PhD. Nordic Health Economics ingår sedan 2017 i PharmaLex group och är ett konsult-och forskningsbolag inom hälsoekonomi och Real-World-Evidence studier. Bolaget grundades 2003 och består av 9 personer, varav 7 har akademisk doktorsexamen. Företaget finns på Sahlgrenska Science Park, på Medicinareberget i Göteborg.

För mer information, v g kontakta Ingela Björholt, VD för Nordic Health Economics, via telefon 0707-44 77 81 eller e-post ingela.bjorholt@nordichealtheconomics.se

Läs artikeln i International Journal of Technology Assessment in Health Carehttp://dx.doi.org/10.1017/S0266462317000848.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.