Skip to main content

WOOL2LOOP, ett innovationsprojekt för cirkulär ekonomi, som nyttjar mineralullsavfall från byggande och rivning

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2019 11:13 CEST

WOOL2LOOP

Årligen går stora mängder mineralullsavfall från rivning till deponi. Nu har forskare hittat ett sätt att återvinna avfallet till en ny byggprodukt. Saint-Gobain deltar i projektet WOOL2LOOP som nu har fått betydande finansieringsbidrag från EU:s finansieringsprogram Horisont 2020.

WOOL2LOOP är Europas första EU-innovationsprojekt som helt fokuserar på återvinning av mineralullsavfall från byggindustrin. Dessutom är projektet det första i världen som syftar till att kommersialisera så kallade mineralullsgeopolymer. Saint-Gobain är projektkoordinator och Uleåborgs universitet är den vetenskapliga samordnaren. Projektet involverar 15 partners från nio olika europeiska länder, bland andra Saint-Gobain Ecophon och Saint-Gobain ISOVER.

Den sammanlagda budgeten för projektet uppgår till 6,7 miljoner euro, varav EU-finansieringen utgör 5,3 miljoner euro. Det treåriga projektet inleddes den 1 juni 2019.

Målet för projektet är att omvandla mineralull från bygg- och rivningsavfall till nya material. I projektet återvinns mineralullsavfall genom geopolymerteknik. Mineralullsgeopolymer har visat sig ha egenskaper för att kunna ersätta cement som råmaterial i nya framtida byggprodukter.

Dessutom fokuserar projektet på rivningsarbete, sortering, analys och bearbetning av mineralullsavfall. I Europa genereras varje år 2,5 miljoner ton mineralullsavfall i samband med byggnationer och rivning. För närvarande hamnar nästan allt mineralullsavfall på deponi, vilket resulterar i en årlig kostnad på cirka 250 miljoner euro för byggsektorn.

Sparar naturresurser och minskar byggbranschens koldioxidutsläpp

Projektet WOOL2LOOP syftar inte bara till att minska avfallet från byggande och rivning, utan även till att spara icke förnybara resurser som används vid produktion av sten- och cementbaserade byggprodukter. Projektet utforskar användningen av mineralullsbaserade geopolymerer som råvara i exempelvis murbruk, fasadpaneler, markplattor, akustikskivor och 3D-utskrivbart byggmaterial.

I studierna som utförts vid Uleåborgs universitet har mineralullsgeopolymer visat sig vara ett utmärkt råmaterial som ersätter cement i industriell skala, och är en potentiell lösning för att minska koldioxidutsläppen från byggbranschen. Cirka 5–10 procent av koldioxidutsläppen som orsakas av människan uppstår vid cementproduktion. Produktion av geopolymerbetong genererar ca 80 procent mindre koldioxidutsläpp än framställning av konventionell betong. Geopolymerproduktionen kräver en liten mängd energi och slutprodukten är mer än dubbelt så hård som konventionell höghållfast betong.

- Saint-Gobain är en av världens största producenter av mineralull. Vi vill vara en föregångare när det gäller att lösa globala miljöproblem och experter på koldioxidsnålt byggande och cirkulär ekonomi. Genom att förvandla kasserad mineralull till ett råmaterial för nya produkter blir vi en del av nya industriella ekosystem och främjar miljöinnovation i den cirkulära ekonomin, samtidigt som mängden deponerat bygg- och rivningsavfall minskar, säger Anne Kaiser, hållbarhetschef på Saint-Gobain Finland.


Om Saint-Gobain

Saint-Gobain utvecklar och tillverkar produkter och lösningar som är viktiga ingredienser för allas vårt välbefinnande och för vår framtid. De finns överallt i våra boenden och i vårt dagliga liv; i byggnader, transportmedel, infrastruktur och i många industriella tillämpningar. De erbjuder komfort, prestanda och säkerhet samtidigt som de tar sig an utmaningar som hållbart byggande, resurseffektivitet och minskad klimatpåverkan.

Saint-Gobain Sweden AB är företaget bakom varumärkena Dalapro, Gyproc, ISOVER och Weber. Företaget ingår i den franska Saint-Gobain-koncernen med mer än 179 000 anställda. I Sverige bidrar ca 850 anställda till en omsättning på drygt 3,2 miljarder SEK.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.