Skip to main content

Kvicksilver i glasåtervinningen

Nyhet   •   Nov 24, 2011 13:02 CET

I en analys som Svensk Glasåtervinning gjort visar de att 200 000 lågenergilampor, som innehåller kvicksilver, varje år felaktigt slängs i glasåtervinningen. Mängden kvicksilver i dessa lågenergilampor motsvarar upp till ett kilo kvicksilver. Det är tillräckligt för att förgifta ca 15 medelstora sjöar (1 tsk per sjö).

Vi vet, efter många års erfarenhet av förbränning av avfall från hushåll och verksamheter, att avfallet ofta innehåller kvicksilver. Vi vet, därför att vi kontinuerligt mäter kvicksilver som vi avskiljer i rökgasreningen. Vi vet också detta genom att vi genomfört ett antal plockanalyser av hushållens avfall och det innehåller bland annat lågenergilampor.

Vari ligger problemet egentligen?

Jag tror på att alla i grunden vill göra rätt. Ingen vill sprida miljögifter medvetet. Men varför blir det så ofta fel? Hur många känner till att lampan innehåller kvicksilver? Ja, hur många känner till vad våra saker innehåller för farliga ämnen? Vad innehåller skorna, mattan, kläderna, leksakerna osv? Spelar innehållet någon roll när jag ändå ska kasta dem?

Det är med stor sorg vi tar del av rapporter om effekten av gifterna i vår vardagsmiljö, gifter som kadmium, kvicksilver, bly, ftalater, bisfenoler, bromerade flamskyddsmedel, PFOS m fl och hur i hela friden kan de hamna i fisken i våra sjöar, eller än värre på våra tallrikar och till och med i det ofödda barnet? Fortsätter vi så här har vi inte ens några ofödda barn då fertiliteten hos unga män har halverats på en femtioårsperiod enligt British Medical Journal!

Giftfri återvinning

Kemikalieinspektionen prioriterar att hindra dessa ämnen att användas i våra produkter. Bra. Vi får dock inte glömma bort att ta hand om de ämnen som redan finns i de produkter vi använder och inte minst när vi kastar dem. En förutsättning för en ren och hållbar återvinning är att de material som innehåller farliga ämnen tas ur kretsloppet på ett säkert sätt. Gifter som finns i vår vardagsmiljö och som vi inte vill ha där ska tas om hand och inte spädas in i återvunna material.

Göran Eriksson, vd SAKAB

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy