Skip to main content

Bioraffinaderi på is i väntan på rimliga skatteregler

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2014 14:41 CEST

Sakab AB, VärmlandsMetanol AB, EON Gasification development AB, PEAB, Structor AB och Kumla kommun bildade 2010 ett konsortium för att gemensamt genomföra en avancerad konceptstudie för ett bioraffinaderi i Norrtorp utanför Kumla.  Utgångspunkten var att av skogsråvara med förgasningsteknik samtidigt producera biodrivmedlen biometanol och bio-SNG eller endera. Metanol passar utmärkt för inblandning i bensin. Bio-SNG är likvärdigt med biogas och utmärkt för drift av gasdrivna fordon.

Beräknad årlig produktion; 320 000 ton (1760 GWh) biometanol, alternativt 242 000 ton (1328 GWh) biometanol och 33 000 ton (488GWh) bio-SNG, alternativt 124 000 ton (1808 GWh) bio-SNG. Studien som avslutades september 2013 har sedan dess utvärderats inom konsortiet.

Vid ett nyligen hållet utvärderingsmöte konstaterades att konceptstudien blev av god kvalitet och utgör ett gott underlag för att gå vidare med projektet, förutsatt att långsiktiga, teknikneutrala och rimliga skatteregler läggs fast för biodrivmedel.

- För att klara EU:s direktiv och Sveriges klimatmål är tillverkning av förnyelsebara bränslen genom förgasning av skogsråvara en idealisk metod. Vi hade hoppats att kunna kombinera framställning av bio-SNG och metanol i en anläggning och få ett koncept där flera marknadsaktörer kan dela på den risk som det innebär att investera i ny teknik, säger Göran Eriksson, VD i Sakab AB. Studien visar att man ska tillverka antingen bio-SNG eller metanol.

- När projektet påbörjades 2010 fanns ingen skatt på biodrivmedel, nu beskattas all låginblandning av t.ex. metanol i bensin över 5% med 2,82 kr/l. Vissa utvalda biodrivmedel, som E85, biogas och HVO, befrias dock fortsättningsvis helt från skatt enligt ett skatteförslag, som kom ut på snabbremiss till ett fåtal aktörer över sommaren. Nödvändig långsiktighet och teknikneutralitet saknas helt, säger
Björn Gillberg, VD i VärmlandsMetanol AB.

 

Den av regeringen tillsatta FFF-utredningen, som lämnade sin rapport i december 2013, förespråkar frihet från koldioxidskatt för alla biodrivmedel och en prisgaranti under 12 år från produktionsstart. Det är enligt Gillberg allt som krävs för att göra produktion av biodrivmedel lönsam, så de kan konkurrera med fossila drivmedel.

Vid utvärderingsmötet konstaterade parterna att med nuvarande beskattningsregler är det omöjligt att få lönsamhet i projektet som är kostnadsberäknat till 6,7 miljarder. Konsortiet Norrtorpsprojektet lever dock vidare i avvaktan på skatteregler utifrån FFF-utredningens förslag.

För vidare information:
VD Björn, Gillberg, VärmlandsMetanol AB, tel. 0563-165 60
VD Göran Eriksson, Sakab AB, tel. 070-525 91 10


Sakab tillhör Ekokem-koncernen, en nordisk helhetsleverantör inom miljö och avfallshantering.
Vi förser våra kunder med lösningar som förbättrar material- och energieffektivitet genom återvinning,
återanvändning och slutförvaring samt marksanering och miljöbyggtjänster.
Med Sakabs kunskap, erfarenhet och bredd tas farliga ämnen bort från kretsloppet och värdefulla resurser tas tillvara. Sakab skapar värden för kunder, partners, anställda, ägare och kommande generationer. www.sakab.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy