Skip to main content

Bioraffinaderi planeras i Kumla

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2010 11:20 CEST

SAKAB AB, VärmlandsMetanol AB, E.ON Gasification Development AB, PEAB, Structor AB och Kumla kommun har för avsikt att gemensamt genomföra en konceptstudie för ett bioraffinaderi för skogsråvara med en beräknad produktion av ca 250 MW biometanol och biogas, samt ca 50 MW värme.

Anläggningen planeras i anslutning till SAKABs anläggning i Kumla och ska optimeras för maximalt utbyte av biometanol och biogas. Finansieringen av förstudien görs både genom eget arbete och kapitaltillskott från parterna samt genom ett i dagarna gemensamt sökt bidrag från Energimyndigheten.

- För att klara EU:s direktiv och Sveriges klimatmål är förgasning av förnyelsebara bränslen en idealisk metod. Genom att kombinera framställning av biogas, metanol och fjärrvärme i en anläggning får man ett koncept där marknadsaktörer från flera olika industrigrenar kan dela på den risk som det innebär att investera i ny teknik, säger Göran Eriksson VD i SAKAB.

- En kraftig efterfrågan på biogas finns redan och biometanol som är ett utmärkt substitut för bensin och som omgående kan användas i befintlig fordonspark, lanseras lämpligen genom låginblandning i bensin, säger Björn Gillberg VD i VärmlandsMetanol AB.

Om förstudien faller väl ut avser parterna att tillsammans bilda ett konsortium för att genomföra projektet, som kommer att resultera i kunskap som kan göra att svenska företag vågar gå vidare och investera i produktionsanläggningar för bioenergi som leder till minskade koldioxidutsläpp. Inledande processberäkningar genomförs i samarbete med Lunds Tekniska Högskola vilket kan ge positiva möjligheter för svenska universitet att nära följa upp bioenergiutvecklingen och utveckla kompetens och svenskt kunnande inom förgasningsområdet.                                               

För vidare information och frågor om projektet hänvisas till:

VD Göran Eriksson, SAKAB AB, tel. 070-525 91 10

VD Ove Jönsson, E.ON Gasification Development AB, tel. 076-130 45 20

VD Björn Gillberg, VärmlandsMetanol AB, tel. 0563-165 60

SAKAB är Sveriges mest kompletta och differentierade behandlare av farligt avfall. Vi erbjuder komplett problemlösning för farligt avfall och förorenade markområden. Vår verksamhet har sedan starten varit att avgifta kretsloppen och idag är missionen tydligare än någonsin. Farliga ämnen ska bort från kretsloppet. Med hjälp av vår kunskap, erfarenhet, bredd och bästa tillgängliga teknik kan vi nå dit. www.sakab.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.