Skip to main content

Sakab blir Ekokem och Nordens ledande aktör inom cirkulär ekonomi

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2015 10:19 CEST

Det svenska miljöserviceföretaget Sakab offentliggör idag att företaget byter namn till Ekokem. Namnbytet är en naturlig följd av att Sakab numera ingår i den växande Ekokemkoncernen och ett viktigt steg i Ekokems strategi att bli den ledande aktören inom cirkulär ekonomi i Norden. Den nya koncernen kommer också att kunna erbjuda sina kunder bredare och bättre lösningar som förbättrar material- och energieffektiviteten i återvinning, återanvändning och slutförvaring.

2012 köptes Sakab av finska Ekokem och i januari i år förvärvade Ekokemkoncernen även danska NORD, tidigare Kommunekemi. Den nordiska Ekokemkoncernen vill nu, i samband med namnbytet, skapa en enhetlig nordisk företagsgrupp med tydligt fokus på att bli nordens främsta aktör inom cirkulär ekonomi. Sakab kan genom den nya nordiska organisationen erbjuda fler tjänster, ökad expertis och hjälpa fler typer av kunder med hållbarhet och ökad miljöhänsyn.

- Ekokem AB har utmärkt kunskap, erfarenhet, teknik och behandlingsbredd inom miljöriktig hantering av avfall, något som på ett avgörande sätt stärker och kompletterar Ekokems erbjudande, säger Karri Kaitue, Ekokems koncernchef. På sina hemmamarknader har både Ekokem, Sakab och NORD haft starka positioner inom miljösektorn. Tack vare sammanslagningen kommer vi att bättre kunna utnyttja vår kompetens och expertis samt förbättra material- och energieffektiviteten hos våra kunder, vilket aktivt bidrar till att främja nordiska verksamheters övergång till cirkulär ekonomi.

Målet är att bidra till en cirkulär ekonomi i de nordiska länderna, där företagen blir bättre än idag på att omvandla avfall till nya råvaror, som direkt kan användas i produktionen igen. På det sättet ökar omtanken om miljön och kostnaderna minskar eftersom behovet av dyra, nya råvaror minskar. Tanken kring cirkulär ekonomi är också ett område som EU-kommissionen ser en stor potential i och aktivt stödjer.

Med de två förvärven har Ekokem nu nästan 700 anställda i de nordiska länderna och de tre bolagen omsatte tillsammans cirka 265 miljoner euro 2014. Redan idag återvinner företaget totalt sett 400 000 ton material och omvandlar årligen 650 000 ton avfall till energi. Ekokem ägs av finska staten och en rad finska myndigheter och privata företag.

Cirkulär ekonomi

I en cirkulär ekonomi behåller en produkt sitt mervärde så länge som möjligt och avfallsproduktion och användandet av jungfruligt material minimeras. Övergången till en kretsloppsekonomi kräver såväl förändringar av värdekedjorna som innovation och förnyelse av teknik, företag och samhället.

För mer information om cirkulär ekonomi, se: http://circulareconomy.ekokem.com/sv

För mer information, kontakta:

Kalle Saarimaa
VD
Telefon + 46 72 561 17 70
E-post: kalle.saarimaa@sakab.se

Annika Lorin
Kommunikatör
Telefon + 46 70 375 78 18
E-post: annika.lorin@sakab.se

Ekokem AB (tidigare Sakab) tillhör Ekokem-koncernen, en nordisk helhetsleverantör inom miljö och avfallshantering. Vi förser våra kunder med lösningar som förbättrar material- och energieffektivitet genom återvinning, återanvändning och slutförvaring samt marksanering och miljöbyggtjänster. www.ekokem.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.