Skip to main content

Utvecklingsprojekt ska ge svar på frågan: Hur kan vi förbättra den slutliga hanteringen av rötslam?

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2011 09:37 CET

SAKAB har tillsammans med Örebro kommun och Örebro Universitet inlett ett utvecklingsprojekt för att utvärdera olika miljö- och kostnadseffektiva alternativ för att hantera rötslam från Örebro kommun.

Projektet har flera målsättningar, de viktigaste är att utreda möjligheten att utvinna fosfor, metaller och eventuella miljöskadliga ämnen ur rötslammet, samt se över möjligheten att nyttja rötslammet i förbränningsanläggningar som energitillskott och skydd mot korrosion.

Bakgrund

I Örebro kommun produceras cirka 10 000 ton rötslam per år, 30 ton per dygn. Det finns idag inget akut behov för avsättningslösningar av slammet då det för närvarande kan användas i samband med sluttäckning av deponier. Detta är dock inte en långsiktig, miljömässigt hållbar metod då fosfor är en bristvara och som istället skulle kunna återföras till produktiv mark.

Fosfor och värdefulla metaller skulle kunna återvinnas från rötslammet som uppkommer vid ett avloppsreningsverk.

– Vi vill ha en bred strategi för slamhanteringen i Örebro kommun och vill utforska olika alternativ. Slamspridning är ett sätt att återföra fosfor till jordbruksmark. Genom att delta i utvecklingsprojektet tillsammans med SAKAB och Örebro Universitet vill vi undersöka om det finns andra möjligheter för framtiden. Vi är intresserade av att hitta den miljömässigt mest hållbara slamhanteringen, säger Charlotte Edberger Jangdin, vice ordf. Tekniska nämnden.

Projektets mål

Utvecklingsprojektet är initialt tänkt att pågå under 6 månader. Det här projektet ska leda till ett beslutsunderlag för vidare vägval när det gäller framtida behandling av rötslam. Det slutgiltiga målet är att på sikt kunna erbjuda marknaden en behandlingslösning av rötslam från avloppsreningsverk. 

– Målet är att erbjuda marknaden en miljömässigt säker produkt som kan återföras till kretsloppet. Produkterna bör efter behandling kunna få en kommersiell avsättning och innebära ett bidrag i kretsloppstänkandet då fosfater och metaller är ändliga resurser. Detta som ett led i SAKABs arbete för giftfri återvinning, berättar Göran Eriksson, vd vid SAKAB.

För mer information

Göran Eriksson, vd SAKAB, telefon 070-525 91 10

Charlotte Edberger Jangdin, vice ordf. Tekniska nämnden, telefon 019-21 10 92

SAKAB är Sveriges ledande miljöföretag inom giftfri återvinning av avfall. Vi erbjuder industri och samhälle kompletta lösningar för att ta hand om farligt avfall och förorenade markområden. Vi finns i hela landet och för oss är miljö- och kundnyttan en självklarhet. SAKAB ingår i E.ON Sverige-koncernen. www.sakab.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.