Skip to main content

​Bokslut 2017 - Fortsatt stabilt resultat med bättre kunskapsnivåer för Salems elever

Pressmeddelande   •   Mar 26, 2018 14:39 CEST

Förra året bjöd på ett gott ekonomiskt resultat, förbättringar i de övergripande målen, förbättrade kunskapsresultat i skolorna samt start för planeringen av två omfattande projekt: Salems centrum och skolan i Fågelsången.

Bokslutet visar ett överskott på 44 miljoner kronor, 19 miljoner bättre än budget.

- Ytterligare ett år med stabilt ekonomiskt resultat som kommer till stor nytta för att investera de stora investeringar vi står inför. Det är särskilt glädjande att elevernas resultat i grundskolan förbättras, säger Lennart Kalderén, kommunstyrelsens ordförande.

- En god ekonomi skapar trygghet för framtidens satsningar inom skola och äldreomsorg. Vi glädjer oss åt att Ersboda 4H-gård är på gång. Vi satsar också på miljön genom fler elbilar och laddstolpar, säger Ankie Bosander (C)

I fjol tog också investeringar och exploateringar fart, inte minst genom utbyggnadsprojekten i Rönninge. Förhandlingar för att bygga om Salems centrum har pågått kontinuerligt, skolan i Fågelsången har beslutats och planering har börjat. Glädjande är också att Barn- och Utbildningsnämndens mål för lärande miljö är uppnått.

- På Salems skolor har studieron ökat och kunskapsresultaten förbättrats, att just dessa faktorer hänger ihop är ganska självklart. Att eleverna själva i hög grad känner lust att lära mer och känner sig trygga bådar gott för framtiden. I ett klassrum där studiero och lust att lära tar plats får både lärare och elever chans att lyckas, säger Mia Franzén (L).

- Grupptätheten är viktig i barnomsorgen. Bra att Salems förskolor har färre antal barn i grupperna i jämförelse med flera andra kommuner. Positivt är att Salem har god tillgång utbildad personal i förskolorna, säger Håkan Paulson (KD)

Bokslutet kommer att behandlas av kommunstyrelsen den 9 april och av kommunfullmäktige den 17 maj.

Mer information

Kommunstyrelsens ordförande
Lennart Kalderén
08-532 598 06
lennart.kalderen@salem.se

Tf ekonomichef
Mats Öberg
08-532 598 83
mats.oberg@salem.se

Salem är den nära kommunen. Vi har korta avstånd, både geografiskt och mellan människor. Här har drygt 16 000 personer sina hem. Det finns fantastiska boendemiljöer och det är nära till naturen. På knappt 30 minuter kommer vi till Stockholm med pendeltåget eller med bilen. Kommunen är största arbetsgivaren med ca 1000 anställda.