Skip to main content

Överskott på 20 miljoner i Salems bokslut

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2017 13:45 CET

Foto: Scandinav Cecilia Pihl

Kommunens bokslut för 2016 visar preliminärt ett överskott på 20 miljoner kronor. Det är drygt 12 miljoner bättre än budgeterat. Den största delen av överskottet beror på att antalet invånare ökar mer än beräknat. Det ger kommunen knappt 8 miljoner i ökade intäkter för skatter och bidrag.

- Det känns gediget att trenden med stabilitet i ekonomin fortsätter. Vi har en kommunförvaltning som gör ett hängivet arbete med god kostnadsmedvetenhet, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén (M).

Att notera

Bokslutet är vid denna tidpunkt inte granskat av kommunens revisorer. Bokslutet kommer att behandlas av kommunstyrelsen den 10 april och av kommunfullmäktige den 11 maj.

Salems befolkning

Vid årsskiftet 2016/2017 hade Salem 16 615 invånare. Det var en ökning med 189 personer jämfört med årsskiftet 2015/16.

Mer information

Kommunstyrelsens ordförande
Lennart Kalderén
08-532 598 06, 070-623 29 00
lennart.kalderen@salem.se

Ekonomichef
Mats Bergström
08-532 598 80, 070-723 42 25
mats.bergstrom@salem.se

Salem är den nära kommunen. Vi har korta avstånd, både geografiskt och mellan människor. Här har drygt 16 000 personer sina hem. Det finns fantastiska boendemiljöer och det är nära till naturen. På knappt 30 minuter kommer vi till Stockholm med pendeltåget eller med bilen. Kommunen är största arbetsgivaren med ca 1000 anställda.