Skip to main content

​Vällingevägen bör inte stängas av

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2017 15:41 CET

Trafikverket ansvarar för skyddet av vattentäkter som ansluter till väg eller järnväg. I en så kallad åtgärdsvalsstudie för Bornsjöområdet föreslås en rad åtgärder för att skydda Bornsjöns reservvattentäkt.

- Trafikverket använder sina vägar i Salem som något slags pilotprojekt där man ska stänga av och försvåra biltrafik och slippa underhållsansvar, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén (M). - Detta sker genom att åberopa miljöintressen, trots att dagens situation har fungerat i många decennier utan problem.

- Vi kommer att fortsätta strida för Salembornas och andras framkomlighet på gamla riksettan och rätten att få köra fram till Vellinge, avslutar Lennart Kalderén.

Salems kommun motsätter sig flera förslag i studien, bland annat att

  • Framkomligheten inte ska begränsas för biltrafik på Vällingevägen, väg 580. Vägtrafiken har fungerat problemfritt i många år och en avstängning skulle utestänga Salemsbor och andra Stockholmare från värdefulla rekreationsområden.
  • Inga begränsningar ska göras i framkomligheten på gamla riksettan, väg 584. Vägen är en viktig sekundärväg till motorvägen.
  • Huvudmannaskapet ska inte förändras för vägarna 579 och 580. Salem hänvisar här bl a till tidigare uttalande att "Väg 580 riskerar delvis att stängas av om Stockholm Vatten tar över och därmed blockeras många medborgares möjligheter till rekreation och friluftsliv runt Bornsjön och Vällinge"

Efter att rapporten är granskad och klar följer arbetet med en avsiktsförklaring. Det är i detta steg som mer formella beslut fattas om respektive aktörs ansvar för genomförande, förvaltning och finansiering. Det är inför denna avsiktsförklaring som kommunen lämnar in sitt yttrande över åtgärdsvalsstudien till Trafikverket.

Kontakt

Lennart Kalderén (M)
Kommunstyrelsens ordförande
070-623 29 95
lennart.kalderen@salem.se

Per Almström
Kommundirektör
070-723 94 94
per.almstrom@salem.se

Jan Lorichs
Planeringsstrateg
070-623 29 88
jan.lorichs@salem.se

Bilagor

Kommunens yttrande
BIlaga Granskningskommentarer

Åtgärdsvalsstudie Vattenskydd Bornsjön

Salem är den nära kommunen. Vi har korta avstånd, både geografiskt och mellan människor. Här har drygt 16 000 personer sina hem. Det finns fantastiska boendemiljöer och det är nära till naturen. På knappt 30 minuter kommer vi till Stockholm med pendeltåget eller med bilen. Kommunen är största arbetsgivaren med ca 1000 anställda.