Skip to main content

Dagens utbildningsmiljö kräver nytänkande inom säkerhet

Nyhet   •   Apr 04, 2019 10:11 CEST

SALTO dörrbladsläsare skapar säkerhet i skolan

Lena Kronborg framhåller att gränsen mellan förebyggande säkerhet och övervakning kan vara hårfin, precis som mellan säker låsning och trygg utrymning.

– Vanligt i utbildningsmiljöer idag är att låsa ytterdörrar nattetid och installera övervakningskameror. Det är bra, men man glömmer lätt kontroll av obehöriga som rör sig i skolmiljön på dagtid. Inte alltför sällan är den försummelsen i det förebyggande arbetet knuten till kostnadsbesparingar , säger hon.

Lena Kronborg menar dock att förebyggande säkerhet dygnet runt är viktigt för att skapa en trygg miljö.

– Krav på besparingar kan göra att man istället bör titta på en helhet och inte lägga stora kostnader för säkerhet i utrymmen där det inte är nödvändigt.

Anpassad säkerhet

Salto Systems lösningar för passerkontroll används runt om i världen i utbildningsmiljöer såsom universitet, studentbostäder, forskningsinstitut, grundskolor och förskolor. Enligt Lena Kronborg är det främst två skäl till efterfrågan.

– Man vill slippa hantera nycklar och man vill känna trygghet av att kunna ha kontroll på vilka som rör sig i lokalerna, säger Lena Kronborg.

Salto Systems lösningar kan hantera flera olika typer av elektroniska lås och kortläsare i samma system. Det gör att man kan anpassa produkten till vad som är lämpligast i den aktuella dörren. Krävs det en online-ansluten väggläsare eller en elektronisk cylinder som installeras direkt i dörren?

– Eftersom man inte behöver dra kabel mellan alla dörrar förenklas arbetet med att bygga upp en fungerande infrastruktur med en komplett säkerhet, oavsett om verksamheten är fördelad i geografiskt spridda byggnader. Samma funktioner gäller oavsett om det är en väggläsare, en elektronisk cylinder eller ett skåplås, summerar Lena Kronborg.

Vad är då viktigast för SALTO Systems kunder inom utbildningssektorn? Enligt Lena Kronborg är det följande:

  • Att eleverna kan använda samma kort för Identifiering, för bibliotek eller betalfunktioner och att öppna dörrar och elevskåp i skolan och på Campus.
  • Att eleven kan få sitt kort hemskickat och sedan få behörigheten nerskriven när de passerar en entrédörr. Det ger en effektiv administration när flera tusen elever ska börja en termin och man slipper administrera nycklar.
  • Att kunna anpassa när en person ska ha tillträde, även till innerdörrar.
  • Att snabbt kunna hämta en logg över händelser eller ändra en behörighet i realtid.
  • Att känna trygghet av att kunna ha dörrar låsta in till ex lektionssalar, så att enbart behöriga kan komma in.
  • Att läraren i en nödsituation, kan låsa dörren till lektionssalen på distans, så kallad ”lockdown”.

Lena Kronborg avslutar med att definiera passersystemens primära syfte i utbildningsmiljöer.

– Trygghet i skolan handlar inte om att övervaka eller låsa för personal och elever, utan att hindra tillträde för de som inte har rätt att visas där.