Skip to main content

​ Är du same men blev inte upptagen i Sametingets röstlängd?

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2016 10:41 CET

Sametingets valnämnd med den preliminära röstlängden

Efter den senaste tidens kritik mot valnämndens beslut angående ansökningar till Sametingets röstlängd är det på sin plats att komma med några förklaringar, känner valnämndens ordförande Signar Holmström.

- När Sametingets valnämnd beslutar om någon ska bli upptagen i Sametingets röstlängd så utgår vi från vad den sökande själv registrerat på ansökningsblanketten. Om ansökan är ofullständig eller felaktigt ifylld kan valnämnden tyvärr inte godkänna ansökan.

- Det handlar inte om att vi avgör om någon är same eller inte, utan vi avgör om personen har visat att man uppfyller kriterierna i sametingslagen, säger Signar Holmström, ordförande i valnämnden.

Sametingets valhandläggare begär på valnämndens uppdrag alltid in kompletteringar till ansökan, men om någon komplettering inte kommer in, så måste valnämnden avslå ansökan.

- Vi behandlar alla lika och kan inte ta hänsyn till om någon är en kändis eller inte, förklarar Holmström.

Några vanliga anledningar till att en ansökan avslås är:

  • Sökande refererar till förälder som sägs vara upptagen i röstlängden, men föräldern finns inte med
  • Sökande refererar till förälder som sägs vara upptagen i röstlängden utan att ange födelsedatum eller andra uppgifter så att vi kan identifiera personen och kontrollera att han/hon finns eller funnits med
  • Sökande refererar till föräldrar eller far/morföräldrar utan att ”göra sannolikt” att någon av dessa talat samiska i hemmet. Om inte språkkriteriet uppfylls blir det avslag på ansökan utifrån kriterierna i sametingslagen.

Det kan också hända att sökande har glömt att skriva under sin ansökan. Komplettering begärs alltid. Just i år har ingen fått avslag av detta skäl.

I de fall valnämnden anser att de behöver mer information kan man begära komplettering, till exempel en släktredogörelse.

Just nu är sameröstlängden utlagd för granskning på ett flertal orter i Sápmi, läs mer här: https://www.sametinget.se/prel_rostlangd

Den som tycker att valnämnden fattat ett felaktigt beslut eller som vill komplettera sitt ärende kan överklaga beslutet. En överklagan ska ha kommit in till länsstyrelsen i Norrbottens län, 971 86 Luleå, senast den 15 december 2016.

Kontakt:

Signar Holmström, valnämndens ordförande
Tel. 070-350 69 53
E-post: signar.holmstrom@sametinget.se


Sametinget är både ett folkvalt organ och en statlig förvaltningsmyndighet. Det övergripande uppdraget är att verka för en levande samisk kultur. Sametingets kansli finns i Kiruna med lokalkontor i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.