Skip to main content

Bokrelease i Skellefteå den 4/10: Om väljare, partier och medias roll i sametingsvalet

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2016 14:00 CEST

Vem röstar vid val till Sametinget? Vilka politiska skiljelinjer finns inom väljarkåren? Och hur ser medias rapportering av val till Sametinget egentligen ut?

Tisdagen den 4 oktober 2016 efter att plenum slutat för dagen, ca. kl. 18 - äger en bokrelease rum av boken där forskare beskriver resultatet av den första väljarundersökning som genomförts i samband med val till Sametinget i Sverige. Boken heter Sametingsval - Väljare, partier och media. Redaktörer för boken är Ragnhild Nilsson, Stefan Dahlberg och Ulf Mörkenstam.

Boken beskriver vem som röstar vid val till Sametinget och vilka politiska skiljelinjer som finns inom väljarkåren. Även medias rapportering av val till Sametinget har analyserats. De olika kapitlen berör alltifrån Sametingets tillkomst och politiska mandat, till valdeltagande, politiskt förtroende och om det finns några avgörande åsiktsskillnader mellan kvinnor och män.

På bokreleasen medverkar Stefan Dahlberg, Anna-Maria Fjellström, Ulf Mörkenstam och Ragnhild Nilsson.

Boken är en del av projektet "Sametingen som representativa organ för det samiska folket: en jämförande studie av valen till Sametinget i Sverige och Norge 2013" (finansierat av Formas).


Kontakt:

Ulf Mörkenstam, ulf.morkenstam@statsvet.su.se

Stefan Mikaelsson, Sametingets ordförande (talman),
070-251 94 97, stefan.mikaelsson@sametinget.se
Sametinget är både ett folkvalt organ och en statlig förvaltningsmyndighet. Det övergripande uppdraget är att verka för en levande samisk kultur. Sametingets kansli finns i Kiruna med lokalkontor i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy