Skip to main content

Giellaskurppo återigen på väg till de samiska föräldrarna

Pressmeddelande   •   Jan 09, 2017 11:17 CET

En uppdaterad version av det samiska språkpaketet Giellaskurppo finns nu på mödra- och barnavårdscentraler i förvaltningskommunerna för samiska. Giellaskurppo ska stärka föräldrarnas engagemang i språköverföringen som är en viktig faktor i den samiska språkrevitaliseringen.

- Första upplagan av Giellaskurppo tog snabbt slut så nu hoppas vi att de samiska föräldrarna ska få tag på Giellaskurppo igen, säger Ingegerd Vannar.

Det samiska språkpaketet Giellaskurppo är ett upplysnings- och inspirationsmaterial till samiska föräldrar där föräldrarna uppmuntras att tala samiska med sitt barn.

- Det är jätteroligt att efterfrågan är så stor av Giellaskurppo, det visar att det är viktigt att satsa på samiska föräldrar, säger Ingegerd Vannar, arbetsledare på Samiskt språkcentrum.

Det var det samiska ungdomsförbundet Sáminuorra som initierade projektet Giellaskurppo som förra omgången 2015 delades ut till fem av landets landsting. Samiskt språkcentrum - Sametinget har numera övertagit rättigheterna för Giellaskurppo och både uppdaterat materialet och gjort ett nytryck. Distributionen till de samiska föräldrarna sker genom mödra- och barnavårdscentraler (MVC/BVC) i Norr-, Västerbotten, Jämtland, Dalarna och Stockholms landsting. 

Om det finns föräldrar på andra håll som vill ha Giellaskurppo kan deras BVC/MVC rekvirera Giellaskurppo från oss.

För mer information:

Ingegerd Vannar, arbetsledare på Samiskt språkcentrum, tel. 0980-780 29 (070-298 16 61)


Samiskt språkcentrum

Samiskt språkcentrum är en del av sametingets avdelning för Språk och kultur. Samiskt språkcentrum finns till för alla som vill stärka samiskans position i samhället och är lokaliserat till Dearna/Tärnaby och Staare/Östersund. Språkcentrum ska tillgodose alla samers – både ungas och äldres – behov att återta sitt eget språk. Med samiska avses samtliga variteter av språket inom den svenska delen av Sápmi.

Språkcentrum ska:

  • Aktivt främja och stimulera till ökad användning av samiska i samhället
  • Bistå med sakkunskap
  • Utveckla metoder för att stärka enskildas förutsättningar att bruka och återta de samiska språken
  • Sprida kunskap om revitalisering
  • Insatser som riktar sig till barn och ungdomar ska prioriteras särskilt

Sametinget är både ett folkvalt organ och en statlig förvaltningsmyndighet. Det övergripande uppdraget är att verka för en levande samisk kultur. Sametingets kansli finns i Kiruna med lokalkontor i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy