Skip to main content

Hundratals samer samlas till framtidskonferens i Lycksele

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2010 00:08 CET

Cirka tvåhundra samer från olika delar av svenska Sápmi väntas till Lycksele den 2-4 november 2010 när Sametinget anordnar en framtidskonferens. De teman som ska diskuteras rör språk & lärande, miljö & traditionell kunskap och jämställdhet & identitet.

Två viktiga ord under dagarna är MÖTESPLATS och DELAKTIGHET. Framtidskonferensen är ett unikt tillfälle eftersom samer från olika grupperingar och arbetsfält samlas till gemensamma samtal. Till Lycksele kommer samiska politiker, lärare, språkarbetare, ungdomar, samebymedlemmar, sameföreningar och Sametingets kanslipersonal.

-          Vi är glada över det stora intresset. Framtidskonferensen blir en arena där vi samer gemensamt kan diskutera viktiga framtidsfrågor, säger kanslichef Patrik Kansa.

Konferensen är ett gemensamt initiativ av Sametingets Språkcentrum, Sametingets jämställdhetsuppdrag samt Sametingets Livsmiljöprogram. Huvudansvariga för konferensarrangemanget är Inga Marja Steinfjell, Sara Pejok och Nanna Borchert. De ser fram emot att få en dialog med sina målgrupper.

Särskilt inbjudna föreläsare kommer att tala kring de tre temaområdena språk & lärande, miljö & traditionell kunskap och jämställdhet & identitet för att sprida kunskap och dela med sig av sina erfarenheter. Tanken är att föreläsarna ska inspirera deltagarna till att ställa nya frågor och diskutera gemensamt i mindre grupper. Under passen med workshops finns möjlighet för alla att komma till tals.

-          Vi vet inte vad slutresultatet kommer att bli. Diskussionerna i mindre grupper kommer att ligga till grund för konferensens resultat och det fortsatta arbetet, betonar kanslichef Patrik Kansa.

Media är välkomna till föreläsningarna och till paneldialogen ”Samtal i Sápmi” på onsdag klockan 16.00. Däremot har media inte tillträde till workshops. Konferensen äger rum på hotell Lappland.

Detaljerat program finns i bifogad fil. Det finns mer information på Sametingets hemsida www.sametinget.se/framtidskonferens

Kontakt

Kanslichef Patrik Kansa, 070-655 11 26

Informatör Marie Enoksson, 070-310 09 94

Sametinget är både ett folkvalt organ och en statlig myndighet under Jordbruksdepartementet. Det folkvalda organet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Sametinget har en styrelse som leds av en heltidsarvoderad styrelseordförande. Plenum leds av presidiets ordförande (talman).

Sametingets huvudkansli finns i Kiruna med lokalkontor i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund. På Sametingets kansli arbetar ett 50-tal tjänstemän under ledning av en kanslichef.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera