Skip to main content

Idag öppnar vi minoritet.se

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2009 13:42 CET

Sametinget har på uppdrag av regeringen producerat en hemsida om de nationella minoriteterna och den nya språkreformen som träder i kraft från och med 1 januari 2010. I en första version är innehållet begränsat till i huvudsak information om det som händer när den nya lagen om nationella minoriteter träder i kraft.

Med minoritet.se vill vi skapa en nätforum som på ett effektivt sätt sprider kunskap och information om Sveriges nationella minoriteter och minoritesspråk. Vi vill också underlätta utvidgningen av förvaltningsområdena för finska och samiska genom samlad och aktuell information och därmed stärka det språkliga revitaliseringsarbetet.

Syftet med hemsidan är att:

  • öka majoritetsbefolkningens, beslutsfattares, tjänstemäns och de nationella minoriteternas kunskap om Sveriges internationella minoritetsåtaganden, minoritets- och diskrimineringslagstiftning,
  • underlätta arbetet inom förvaltningsområdena genom att samla material som rör de nationella minoriteterna på ett ställe samt
  • sprida kunskap som bidrar till att bevara de nationella minoritetsspråken som levande språk i Sverige.

Den sida som nu finns tillgänglig är en basversion. Under första kvartalet 2010 rekryteras en webbredaktör och därefter kommer sidan att utvecklas till en nationell kunskapskälla om nationella minoriteter och minoritetsspråk, i nära samverkan med de fem nationella minoriterna.

Hemsidan har producerats av Sametinget och imCode Partner AB.
I uppbyggnadsskedet har Ann-Helén Laestadius anlitats för texter och reportage.

Vi önskar en God Jul och Gott Nytt År!

Kiruna 20091222

För mer information:
Nils Gustav Labba, 070 225 94 32
projektledare /webbmaster

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy