Skip to main content

Ny ”kunskapslåda” om samiska till 425 förskolor i 18 förvaltningskommuner

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2011 14:23 CET

Förskolor som vill främja kunskapen om samer, samisk kultur och samiska språken får nu tillgång till ett nytt inspirationsmaterial. Kunskapslådan ”Jågloe” innehåller bland annat sagor, spel och sånger på samiska och svenska. Dessutom har utbildningsradion kompletterat Jågloe med sina samiska produktioner för barn. Den delas nu ut till 425 förskolor i de samiska förvaltningskommunerna. 
 
Kunskapslådan ”Jågloe”, som har formatet av en större skokartong, delas just nu ut till samtliga 425 förskolor i de 18 förvaltningskommuner i Sverige som har åtagit sig ett särskilt ansvar för att värna de samiska språken.

– Att stärka det samiska språket är en viktig del i regeringens minoritetspolitiska strategi. Jågloe kommer att underlätta kommunernas arbete med att ge fler samiska barn tillgång till sitt språk, säger Erik Ullenhag, ansvarig minister för minoritetspolitiken.

Jågloe, som fritt översatt från sydsamiska blir ”älskade rackarunge”, innehåller bland annat sagor, spel och sånger på alla de samiska språken; nord-, lule- och sydsamiska samt på svenska. Initiativet kommer från Samiskt Informationscentrum i samarbete med Samiskt Språkcentrum som på Sametingets uppdrag arbetar med att främja och stimulera ökad användning av samiska i samhället.
 
Syftet är att inspirera pedagoger att arbeta aktivt med samiska i förskolan. Eftersom Jågloes hela innehåll finns såväl på samiska som på svenska kan materialet även medverka till ett breddat intresse för samiska och en ökad förståelse för samisk kultur bland barnen. 
 
– Samiskt Språkcentrum har nu varit verksamt i snart två år och vi börjar se flera positiva effekter av arbetet. Ett exempel är Jågloe, som underlättar för förvaltningskommunerna att uppfylla minoritetslagens intentioner, säger Sametingets styrelseordförande, Per Mikael Utsi.

För ytterligare information, kontakta

Ingegerd Vannar
Språkkonsulent, Samiskt språkcentrum
070-298 16 61
ingegerd.vannar@sametinget.se
 
Anna Skielta
Informatör, Samiskt informationscentrum
070-527 80 39
anna@samer.se

Sametinget är både ett folkvalt organ och en statlig myndighet under Landsbygdsdepartementet. Det övergripande uppdraget är att verka för en levande samisk kultur. Det folkvalda organet består av 31 ledamöter. Sametinget har en styrelse som leds av en styrelseordförande. Plenum träffas till plenum tre gånger per år. Mötena leds av Sametingets ordförande och tre vice ordföranden (presidiet). Sametingets huvudkansli finns i Kiruna med lokalkontor i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund. Samiskt Informationscentrum och Samiskt Språkcentrum är egna enheter i Sametinget.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy