Skip to main content

Nya medel från regeringen till framgångsrikt jämställdhetsarbete

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2009 13:32 CET

Sametinget får nya medel från regeringen för att fortsätta sitt framgångsrika arbete med satsningar på jämställdhet. Sametingets styrelseordförande Sara Larsson gläder sig. Regeringen avsätter ytterligare 3,5 miljoner för att utveckla jämställdhetsarbetet för de nationella minoriteterna. Sametinget och Ungdomsstyrelsen får dela på pengarna.

Uppdrag till Sametinget
Sametinget får i uppdrag att fortsätta sitt arbete med att stärka samiska kvinnors delaktighet i samhällslivet och ställning i det politiska beslutsfattandet.

- Jag hoppas nu att vi nu kan integrera jämställdhetsprogrammet i all verksamhet i Sametinget, säger Sara Larsson. Dessutom hoppas vi ha möjlighet att på något bra sätt nå ut med stöd till föreningar, organisationer och samebyar.

Målmedvetet arbete
- Både Sametinget och det samiska civila samhället måste jobba målmedvetet för att kvinnor och män på lika villkor ska kunna vara delaktiga och därmed ta ansvar för det samiska samhällets utveckling. Det handlar både om det samiska folkets framtid och om de enskilda människornas rätt att inte bli diskriminerade och åsidosatta på grund av sitt kön.

Samiskt samarbete kring våld mot kvinnor
Sametinget ska också påbörja ett erfarenhetsutbyte med samiska företrädare i Finland, Norge och Ryssland rörande frågor om mäns våld mot kvinnor. Det arbetet ska ske inom ramen för det svenska ordförandeskapet i Barentsrådet.

- Att lyfta frågan om mäns våld mot kvinnor till allsamisk nivå för samarbete med samer i Norge, Finland och Ryssland är naturligt och ger oss större möjligheter, säger Sametingets styrelseordförande Sara Larsson. Fler frågor borde lyftas till den nivån anser Sara Larsson.

Lyckade satsningar
Sametinget har tidigare fått stöd för att kunna arbeta med att öka antalet kvinnor i det folkvalda organet. 2008 fick Sametinget 1,5 miljoner för att i två år jobba för att stärka samiska kvinnors delaktighet i samhällslivet och deras ställning i det politiska beslutsfattandet. Det arbetet redovisades för integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni i oktober 2009.

- Sametinget har efter valet i maj blivit jämställt till antalet ledamöter, påminner Larsson. Nu gäller det att ta till vara på den möjligheten och skapa ett demokratiskt Sameting där helhetssyn och urfolksperspektiv blir tydligt. Jag är glad att regeringen väljer att stötta Sametingets eget jämställdhetsprogram med medel, så vi kan förverkliga åtgärderna vi planerat.

Kontakt
Sara Larsson, styrelseordförande
070-378 88 24

Dearvvuoðaiguin / Med vänlig hälsning

Marie Enoksson

Informatör

SÁMEDIGGI / SAMETINGET

Box 90

981 22  GIRON / KIRUNA

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58

Tel       0980-780 42 (direkt)

Fax      0980-780 31

Mobil 070-310 09 94

www.sametinget.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.