Skip to main content

OAHPA Åarjel! lanseras i Sverige under språkbadsvecka i sydsamiska för ungdomar från Sverige och Norge i Storlien

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2011 15:10 CET

Torsdagen den 17 november 2011 lanserar Samiskt språkcentrum OAHPA Åarjel! - ett hjälpmedel för inlärning av det sydsamiska språket. Lanseringen sker i Storlien i samband med Gïelebiesie - språkbad i sydsamiska som anordnas för ett 70-tal ungdomar från Sverige och Norge.


Plats: Storvallens fjällgård, Storlien (www.storvallensfjallgard.se)
Datum: Torsdag 17 november
Tid: 13.00

Sissel Jåma, Aajege - Samisk språk och kompetens senter i Röros, kommer att visa hur online-programmet fungerar.

Det här är OAHPA Åarjel!
OAHPA Åarjel! är ett hjälpmedel med flera valmöjligheter och kan anpassas till användarens språknivå. Programmen kan justeras till olika teman och svårighetsgrader som automatiskt genererar nya övningsuppgifter. OAHPA Åarjel! består av flera program där man kan öva både ordförråd och ordböjningar. Syftet är att användaren får träna på sitt ordförråd, ord som är vanliga i den sydsamiska undervisningen. I flera av programmen kan eleven själv begränsa ordförrådet i förhållandet till läroböcker och tema. Det är möjligt att välja svenska, norska, finska och engelska som hjälpspråk. OAHPA Åarjel! består av följande program: NUMRA – övningar på siffror, klockan och datum. LEKSA – övningar på ord och ortnamn. MORFA – övningar på enstaka ord eller fylla i ord i meningar. Programmet finns på: http://oahpa.uit.no/aarjel

Samtidigt visas en sydsamisk elektronisk ordbok som även förstår böjda ord, Voestes Digibaakoeh. Den kan laddas ner gratis för Mac, Linux och Windows på: http://dicts.uit.no

Fruktbart samarbete över gränserna
Kristina Nordling som är nyvald ordförande för Sametingets nya språknämnd säger att det är mycket glädjande att Samiskt språkcentrum översatt stora delar av programmet till svenska.

-          Det underlättar för eleverna på svensk sida att inte behöva lära sig norska samtidigt som man försöker lära sig sydsamiska, säger hon. Bristen på läromedel i samiska i Sverige gör att man ofta måste använda sig av läroböcker från Norge.

-          Det här programmet passar både ungdomar och vuxna, är tillgängligt på nätet och kan anpassas till den egna kunskapsnivån. Jag ser väldigt positivt på det fruktbara samarbete som pågår över landgränserna för att åter göra sydsamiskan till ett i högsta grad levande språk, betonar Nordling.

Språkbad i sydsamiska
Lanseringen sker i samband med Gïelebiesie, en veckas språkbad för elever som läser sydsamiska. Språkbadet anordnas av Fylkesmannen i Nordland med stöd från de samiska förvaltningskommunerna på svensk sida.  Ett 70-tal ungdomar från Sverige och Norge och flera samiska språklärare finns på plats tillsammans med språkkonsulenter från Samiskt språkcentrum.

Samiskt Språkcentrum bjuder på torkat renkött och saft.

För ytterligare information, kontakta:

David Jonasson
Språkkonsulent Samiskt språkcentrum
070-696 42 05

Sylvia Sparrock
Språkkonsulent Samiskt språkcentrum
070-646 63 99

Steinfjell Inga Marja
Arbetsledare Språkcentrum
072-230 76 38

Sagka Stångberg
Kontaktperson för Gïeliebiesie
070-621 83 49

Kristina Nordling
Ordförande i Sametingets språknämnd
073-364 42 23

OAHPA Åarjel! är utarbetat i samarbete mellan Aajege - Samisk språk och kompetens senter i Röros, Senter för Språkteknologi vid Tromsö Universitet och Samiskt Språkcentrum Sametinget. Projektet är finansierat av Samiskt Språkcentrum Sametinget, Sör-Tröndelag Fylkeskommune och Sametinget i Norge tillsammans med samarbetsparterna. OAHPA Åarjel! lanserades på norska sida i Röros  i oktober i år.

Sametinget är både ett folkvalt organ och en statlig myndighet under Landsbygdsdepartementet. Det övergripande uppdraget är att verka för en levande samisk kultur. Det folkvalda organet består av 31 ledamöter. Sametinget har en styrelse som leds av en styrelseordförande. Plenum träffas till plenum tre gånger per år. Mötena leds av Sametingets ordförande och tre vice ordföranden (presidiet). Sametingets huvudkansli finns i Kiruna med lokalkontor i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund. Sametingets kansli med ett 50-tal tjänstemän leds av en kanslichef.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy