Skip to main content

OECD kritiskt till svensk samepolitik

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2004 17:04 CEST

Kritiken växer mot svensk samepolitik internationellt. I samband med OECD:s examination av svensk miljöpolitik den 30 juni i Paris riktade OECD oväntad kritik mot svensk samepolitik. OECD var kritiskt till att Sverige inte åtgärdar och löser frågorna kring samernas landsrättigheter, rätten till jakt- och fiske, och ännu inte ratificerat ILO:s konvention nr 169 om urbefolkningars rättigheter. Kritiken som OECD framför överensstämmer med den kritik FN:s rasdiskrimineringskommitté riktade mot Sverige tidigare i år.


EU:s expertkommittérapport rörande de mänskliga rättigheterna uppmärksammade också att frågan om samernas rättigheter till land och vatten ännu inte är löst. EU:s rapport publicerades i maj 2004. Snart förväntas Europarådet framlägga en rapport om hur Sverige följer Europarådets ramkonvention om mänskliga rättigheter. Där kan man också förvänta sig att Sverige kommer att få skarp kritik i det som rör förhållandet till samerna.

– Det var både oväntat och positivt att OECD tar bladet ur munnen och så klart påpekar Sveriges tillkortakommande rörande samernas rätt till land och vatten, säger Lars-Anders Baer, styrelseordförande i Sametinget.


– Miljöminister Lena Sommarstads tal vid examinationen i Paris den 30 juni berör som kanske förväntat, inte heller svensk samepolitik. Konstigt vore det annars. Trots att Sverige ligger i täten på många sektorer i det som brukar kallas bärkraftig utveckling lyser de svenska initiativ som rör kopplingen mellan bärkraftig utveckling och urbefolkningen samerna med sin frånvaro, fortsätter Lars-Anders Baer.


– I svensk miljöpolitik finns i stort sett ingen urbefolkningsdimension. Den gamla ”lappfogde”-mentaliteten behärskar både teori och praktik. Ett exempel på detta är Naturvårdsverkets m.fl. negativa inställning till samisk förvaltning av UNESCO:s världsarvsområde Laponia. Samebyarna i Laponia området har föreslagit en förvaltningsmodell med samisk majoritet. Frågan håller för närvarande på att processa i regeringens kansli. Ett nej till en samisk förvaltning av världsarvet Laponia skulle nog inte falla OECD m.fl. internationella organ i smaken, framhåller Lars-Anders Baer.


– OECD: s kritik sätter ytterligare press på den svenska regeringen och riksdagen. I regeringskansliet står nu flera stora och omfattande utredningsförslag bildligt talat på kö och riksdagen väntar på initiativ från regeringen. Från samisk sida börjar vi tröttna på att vänta och OECD: s granskning av svensk samepolitik visar också att världssamfundet blir mer och mer irriterat över den svenska senfärdigheten, avslutar Lars-Anders Baer, styrelseordförande i Sametinget.

För mer information kontakta Lars-Anders Baer, tfn 070-316 20 56

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.