Skip to main content

Pressmeddelande från styrkommittén för Interreg IV A Nord Sápmi

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2011 06:19 CET

Styrkommittén för Interreg IV A Nord Sápmi, har vid sitt möte i Kirkenes den 9 november 2011 beslutat att bevilja medel till två projekt som båda berör traditionell samisk kunskap. Det ena projektet rör lulesamisk rennomadism över nationsgränserna. Det andra projektet ska ge ny kunskap om den sydsamiska historien, också det ett samarbetsprojekt mellan Norge och Sverige.

”Före gränser och över gränser”

Projektet "Före gränser och över gränser" är ett projekt mellan Ájtte svenskt fjäll- och samemuseum (Jokkmokk) och Árran Lulesamiskt kulturcenter på norsk sida (Drag), som med hjälp av arkeologiska metoder och dekoloniseringsteorier ska beskriva hur rennomadismen har utvecklats i det lulesamiska området. Ett av målen är att se vilka faktiska konsekvenser de två ländernas politik i dessa områden haft för den samiska befolkningen. Den samiska historien har tidigare till stor del skrivits utan hänsyn till att samerna brukat naturresurserna på båda sidor om gränsen. 

Interreg Sápmi beslutade att ge 137 747 euro (1,2 milj SEK) i EU-medel och 100 000 euro (0,9 milj SEK) norska statliga interreg-medel. Den totala projektkostnaden för projektet är ca 400 000 euro (3,6 milj SEK) inklusive nationell medfinansiering från de olika länderna.

”Sydsamer - landskap och historia”

Det andra projektet kallas ”Sydsamer - landskap och historia” och är ett projekt mellan Gaaltije-sydsamiskt kulturcentrum (Östersund) och Västerbottens museum (Umeå) i Sverige, samt Saemien sijte (Snåsa) och Sijti Jarnge Samiskt kulturcenter (Hattfjelldal) i Norge.

Projektet ska ge ny och utökad kunskap om den sydsamiska historien genom tolkning och analys av insamlat material, historiskt och arkeologiskt. Projektet ska synliggöra och stärka både det sydsamiska landskapet och människans närvaro i landskapet och arbeta för att öka samernas kunskap om den egna historien. Ett tredje mål är att arbeta för att skapa intresse för sydsamisk historia och samhällsliv hos utbildnings- och forskningscentra och utöka kontakterna med olika forskningsinstitutioner.

Interreg Sápmi beslutade att ge 379 971 euro (3,4 milj SEK) i EU-medel och 200 000 euro (1,8 milj SEK) norska interreg-medel. Det ger en total projektkostnad på 1,4 milj euro (12,6 milj SEK) inklusive nationell medfinansiering från de olika medverkande länderna till projektet.

 

För mer information

Lars Jon Allas
Ordförande i samiska styrkommittén
Tel + 46 (0)70 5823057

Sametinget är både ett folkvalt organ och en statlig myndighet under Landsbygdsdepartementet. Det övergripande uppdraget är att verka för en levande samisk kultur. Det folkvalda organet består av 31 ledamöter. Sametinget har en styrelse som leds av en styrelseordförande. Plenum träffas till plenum tre gånger per år. Mötena leds av Sametingets ordförande och tre vice ordföranden (presidiet). Sametingets huvudkansli finns i Kiruna med lokalkontor i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund. Sametingets kansli med ett 50-tal tjänstemän leds av en kanslichef.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy